Hội Đồng Mục Vụ 2018-2020

Lược sử cộng đoàn VN

Giờ phụng vụ & mục vụ

Bản tin Chúa Nhật

Lịch công giáo

Hội đồng mục vụ

Giáo lư - Việt ngữ

Liên lạc các cha

Đơn xin gia nhập cộng đoàn

H́nh ảnh sinh hoạt

Video sinh hoạt cộng đoàn

Phim công giáo

Nhạc thánh ca

Nghe bài giảng - suy niệm

Audio các thánh tử đạo VN

Bài suy niệm

Hiểu đạo và sống đạo

Chuyện đạo

Các kinh thường đọc

40 câu hỏi về Thánh Lễ

Sức khoẻ & đời sống

H́nh thiên nhiên/nghệ thuật

Chuyện vui

Trang mạng nối kết

 
 

                   Ban Chấp Hành:

Chủ Tịch:

Hà Anh Linh (651) 235-5643

Thư Kư:

Chu Thùy Trang (612) 987-4543

Thành Viên:

 

 

 

 

Nguyễn Minh Trí

Trần Thanh Sơn

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Nguyễn Xuân Vũ

Lê Minh Trí

                     Ban Tài Chánh:

Thủ Qũy:

 

Lê Phú Hoàng (651) 246-7508

Nguyễn Văn Nhị

Kiểm Ngân:

 

Lê Văn Chương (651) 336-0356

Vũ Tùng Sơn

                       Các Tiểu Ban:

Phụng Vụ:

Phạm Đ́nh Khải (651) 278-0665

Gian Thánh: 

Lê Văn Mậu (651) 290-0148

Lê Văn Hiển (651) 786-9138

Thánh Ca:

Nguyễn Bá Tin (651) 278-2066

Truyền Giáo:

Nguyễn Bá Đức (651) 353-7531

Xă Hội:

Phạm Văn Lộc (612) 889-9681

Trang Trí:

Cù Gia Văn (651) 778-3733

Ẩm Thực:

Chu Thị Liên (651) 889-9684

Kiến Thiết:

Nguyễn Thanh Đạm (612) 986-7633

Trật Tự:

Nguyễn Phê (651) 332-4285

Website cộng đoàn:

Nguyễn Mỹ Triều (612) 987-6955

      Liên Lạc Các Hội Đoàn:

        Ca Đoàn Đức Mẹ La Vang:

Nguyễn Thu Trâm (651) 246-4559

Ca Đoàn Thánh Gia: 

Lê Quốc Hùng (612) 229-5088

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể:

Nguyễn Hữu Nam (651) 497-7945

Hội Đền Tạ:

Nguyễn Hữu Trung (952) 200-4128

Hội Bà Mẹ Công Giáo: Nguyễn Thị Thu Trâm (651) 808-1565

Hội Legio Mariae:

Vũ Thị Cậy (651) 431-1875

 

 

 

 

 

                                      Church of Saint Columba
                                      1327 Lafond Avenue
                                      St. Paul, MN 55104
                                      Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170