Cc Kinh Thường Đọc

Bản xt mnh xưng tội

Bản xt mnh xưng tội theo 10 điều răn

Bản xt mnh xưng tội cho trẻ em (tiếng Việt v tiếng Anh)

Bản xt mnh xưng tội cho thanh thiếu nin (tiếng Việt v tiếng Anh)

Cc kinh cầu nguyện cho ơn gọi

Chuỗi hạt lng thương xt Cha

Tuần cửu nhật knh lng thương xt Cha

Tuần cửu nhật knh Cha Thnh Thần
Kinh cầu trái tim Đức Chúa Giêsu
Kinh cầu thnh Giuse

Dấu Thnh Gi
Nhn danh Cha v Con v Thnh Thần. Amen.

Kinh Đức Cha Thnh Thần

Chng con lạy ơn Đức Cha Thnh Thần thing ling sng lng v cng. Chng con xin Đức Cha Thnh Thần xuống, đầy lng chng con l kẻ tin cậy Đức Cha Trời, v đốt lửa knh mến Đức Cha Trời trong lng chng con; chng con xin Đức Cha Trời cho Đức Cha Thnh Thần xuống.

- Sửa lại mọi sự trong ngoi chng con.

Chng con cầu cng Đức Cha Trời xưa đ cho Đức Cha Thnh Thần xuống soi lng dậy dỗ cc Thnh Tng Đồ, th rầy chng con cũng xin Đức Cha Trời cho Đức Cha Thnh Thần lại xuống, yn ủi dạy dỗ chng con lm những việc lnh, v cng nghiệp v cng Đức Cha Gisu Kit l Cha chng con. Amen.

Kinh Sấp Mnh

Lạy Cha con, con sấp mnh xuống trước mặt Cha con. Con tin thật Cha ở khắp mọi nơi, thng biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Cha rất nhn từ hy đoi xem sự ngho ngặt con v nhận lời con nguyện.

Lạy Cha xin hy mở miệng lưỡi con ra, th con sẽ cao rao những lời ngợi khen Cha. 

Kinh V Dấu

Lạy Cha chng con, v dấu Thnh Gi T , xin chữa chng con T, cho khỏi kẻ th T, nhn danh Cha v T Con v Thnh Thần. Amen.

Kinh Sng Danh

Sng danh Đức Cha Cha, v Đức Cha Con v Đức Cha Thnh Thần.

Như đ c trước v cng v by giờ v hằng c v đời đời chẳng cng. Amen.

Kinh Truyền Tin
Xướng: Đức Cha Trời sai Thnh Thin Thần truyền tin cho Rất Thnh Đức B Maria.
Đp: V Rất Thnh Đức B chịu thai bởi php Đức Cha Thnh Thần.
Knh mừng.....
Thnh Maria.......

Xướng: Ny ti l ti t Đức Cha Trời.
Đp: Ti xin vng như lời Thnh Thin Thần truyền.
Knh mừng.....
Thnh Maria......

Xướng: Chốc ấy Ngi Thứ Hai xuống thế lm người.
Đp: V ở cng chng con.
Knh mừng.....
Thnh Maria......

Xướng: Lạy Rất Thnh Đức Mẹ Cha Trời, xin cầu cho chng con.
Đp: Đng chịu lấy những sự Cha Kit đ hứa.

Lời Nguyện
Lạy Cha, chng con xin Cha ban ơn xuống trong linh hồn chng con l kẻ đ nhờ lời Thnh Thin Thần truyền, m biết thật Cha Kit l con Cha đ xuống thế lm Người, th xin v cng ơn Cha chịu nạn chịu chết trn cy Thnh Gi, cho chng con ngy sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng v cng nghiệp Cha Kit Cha chng con. Amen.

Kinh Đội Ơn

Lạy Cha con, con đội ơn Cha v những ơn lnh Cha đ ban cho con xưa nay, nhất l đ dựng nn con v cho Con Cha chịu chết m cứu chuộc con, lại chọn lấy con lm con Hội Thnh nữa. Amen.

Kinh Tin

Lạy Cha con, con tin thật c một Đức Cha Trời l Đấng thưởng phạt v cng. Con lại tin thật Đức Cha Trời c Ba Ngi, m Ngi Thứ Hai đ xuống thế lm người chịu nạn chịu chết m chuộc tội thin hạ. Bấy nhiu điều ấy cng cc điều Hội Thnh dy th con tin vững vng v Cha l Đấng thng minh v chn thật v cng đ phn truyền cho Hội Thnh. Amen. 

Kinh Cậy

Lạy Cha con, con trng cậy vững vng v cng nghiệp Đức Cha Gisu th Cha sẽ ban ơn cho con giữ đạo nn ở đời ny, cho ngy sau được ln thin đng xem thấy mặt Đức Cha Trời hưởng phc đời đời, v Cha l đấng php tắc v lng lnh v cng đ phn hứa sự ấy chẳng c lẽ no sai được. Amen.

Kinh Knh Mến

Lạy Cha con, con knh mến Cha hết lng hết sức trn hết mọi sự, v Cha l Đấng trọn tốt trọn lnh v cng, lại v Cha th con thương yu người ta như mnh con vậy. Amen.

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chng con ở trn trời, chng con nguyện danh Cha cả sng, nước Cha trị đến, Cha thể hiện dưới đất cũng như trn trời.

Xin Cha cho chng con hm nay lương thực hằng ngy v tha nợ chng con như chng con cũng tha kẻ c nợ chng con. Xin chớ để chng con sa chước cm dỗ, nhưng cứu chng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kinh Knh Mừng

Knh mừng Maria đầy ơn phc, Đức Cha Trời ở cng B, B c phc lạ hơn mọi người nữ, v Gisu con lng B gồm phc lạ.

Thnh Maria Đức Mẹ Cha Trời, cầu cho chng con l kẻ c tội khi nay v trong giờ lm tử. Amen.

Kinh Tin Knh

Ti tin knh Đức Cha Trời l Cha php tắc v cng dựng nn trời đất.

Ti tin knh Đức Cha Gisu Kit l Con Một Đức Cha Cha cng l Cha chng ti; bởi php Đức Cha Thnh Thần m Người xuống thai, sinh bởi B Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Philat, chịu đng đanh trn cy Thnh-gi, chết v tng xc; xuống ngục tổ tng, ngy thứ ba bởi trong kẻ chết m sống lại; ln trời ngự bn hữu Đức Cha Cha php tắc v cng; ngy sau bởi trời lại xuống phn xt kẻ sống v kẻ chết.

Ti tin knh Đức Cha Thnh Thần. Ti tin c Hội Thnh hằng c ở khắp thế ny, cc thnh thng cng. Ti tin php tha tội. Ti tin xc loi người ngy sau sống lại. Ti tin hằng sống vậy. Amen.

Kinh Co Mnh (Kinh Ti Th Nhận)

Ti th nhận cng Thin Cha ton năng v cng anh chị em. Ti đ phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời ni, việc lm v những điều thiếu st: lỗi tại ti, lỗi tại ti, lỗi tại ti mọi đng.

V vậy ti xin Đức B Maria trọn đời đồng trinh, cc thin thần, cc thnh v anh chị em, khẩn cầu cho ti trước to Thin Cha, Cha chng ta.

Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Cha con, Cha l Đấng trọn tốt trọn lnh v cng. Cha đ dựng nn con, v cho Con Cha ra đời chịu nạn chịu chết v con, m con đ cả lng phản nghịch lỗi nghĩa cng Cha, th con lo buồn đau đớn, cng ch ght mọi tội con trn hết mọi sự; con dốc lng chừa cải, v nhờ ơn Cha th con sẽ lnh xa dịp tội cng lm việc đền tội cho xứng. Amen.

Kinh Ph Hộ

Chng con thờ lạy ngợi khen Cha l Đấng c php tắc v cng, đ thương để chng con đến sớm mai nay, th xin Cha xuống ơn ph hộ cho chng con trt ngy hm nay, khỏi sa phạm tội g. Lại xin Cha sửa sự lo, lời ni, việc lm chng con hằng nn trọn lnh theo Cha; v cng nghiệp Đức Cha Gisu, l Đấng hằng sống hằng trị cng Đức Cha Cha v Đức Cha Thnh Thần đời đời chẳng cng. Amen.

Kinh Sng Soi

Ci xin Cha sng soi, cho chng con được biết việc phải lm, cng khi lm, xin Cha gip đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chng con, từ khởi sự cho đến hon thnh, đều nhờ bởi ơn Cha. Amen.

Kinh Sấp Mnh

Lạy Cha, con sấp mnh xuống trước mặt Cha. Con tin thật Cha ở khắp mọi nơi, thng biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Cha rất nhn từ hy đoi xem sự ngho ngặt con v nhận lời con nguyện. Lạy Cha xin hy mở miệng lưỡi con ra, th con sẽ cao rao những lời ngợi khen Cha.

Kinh ức Cha Thnh Thần

Chng con lạy ơn Đức Cha Thnh Thần thing ling sng lng v cng. Chng con xin Đức Cha Thnh Thần xuống, đầy lng chng con l kẻ tin cậy Đức Cha Trời, v đốt lửa knh mến Đức Cha Trời trong lng chng con; chng con xin Đức Cha Trời cho Đức Cha Thnh Thần xuống.

- Sửa lại mọi sự trong ngoi chng con.

Chng con cầu cng Đức Cha Trời xưa đ cho Đức Cha Thnh Thần xuống soi lng dậy dỗ cc Thnh Tng Đồ, th rầy chng con cũng xin Đức Cha Trời cho Đức Cha Thnh Thần lại xuống, yn ủi dạy dỗ chng con lm những việc lnh, v cng nghiệp v cng Đức Cha Gisu Kit l Cha chng con. Amen.

Kinh Đức Thnh Thin Thần

Con thn Đức Thnh Thin Thần, tnh thing ling sng lng, con cm ơn Đức Thnh Thin Thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay qu. Đức Thnh Thin Thần l thầy con, mở lng cho con biết được đạo thnh Cha Trời đất. V vậy con cầu cng Đức Thnh Thin Thần giữ con ban ngy, xem con ban đm, cho đến trọn đời, kẻo ma qu dữ cm dỗ được con. Con lạy Đức Thnh Thin Thần khấn nguyện cho con thng minh sng lng, giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lm chung, xin cng Đức Cha Trời cho linh hồn con được ln ở cng Đức Cha Trời v Thnh Thin Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cng. Amen.

Lần Hạt Mn Ci

Cch thức Lần hạt:

Trọn trng hạt Mn Ci gồm 20 chục, nhưng chia ra bốn phần ring biệt, mỗi phần gồm 5 chục. Phần thứ nhất l năm Mầu nhiệm ma Vui, phần thứ hai l năm Mầu nhiệm ma Thương, phần thứ ba l năm Mầu nhiệm ma Mừng, phần thứ bốn l năm Mầu nhiệm ma Sng.

Để khởi đầu kinh Mn ci, chng ta lm dấu Thnh gi. Sau đ c thể đọc kinh Tin Knh, 1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Knh mừng, 1 kinh Sng danh, tay lần khc đầu của trng hạt. Tuy nhin khng buộc đọc những kinh vừa ni để được n x của kinh Mn Ci.

Sau đy l những điều cần phải lm: suy gẫm 1 Mầu nhiệm, đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Knh mừng v 1 kinh Sng danh. Sau mỗi chục kinh đọc: Lạy Cha Gisu, xin tha tội chng con, xin cứu chng con cho khỏi sa hoả ngục, xin đem cc linh hồn ln thin đng, nhất l những linh hồn cần thm lng chương xt Cha hơn. Amen.

Đ l 1 chục hạt. Chục no cũng đọc như thế nhưng với sự suy gẫm cc Mầu nhiệm khc nhau. Hết trng hạt th đọc kinh Lạy Nữ Vương, v c thể thm kinh Cầu Đức B.

Năm Sự Vui

Thứ nhất th ngắm: Thin Thần truyền tin cho Đức B chịu thai. Ta hy xin cho được ở khim nhường.

Thứ hai th ngắm: Đức B đi viếng B thnh Isave. Ta hy xin cho được lng yu người.

Thứ ba th ngắm: Đức B sinh Đức Cha Gisu nơi hang đ. Ta hy xin cho được lng kh khăn.

Thứ bốn th ngắm: Đức B dng Đức Cha Gisu trong đền thnh. Ta hy xin cho được vng lời chịu lụy.

Thứ năm th ngắm: Đức B tm được Đức Cha Gisu trong đền thnh. Ta hy xin cho được giữ nghĩa cng Cha lun.

Năm Sự Sng

Thứ nhất th ngắm: Đức Cha Gisu chịu php Rửa tại sng Gio-đan. Ta hy xin cho được sống xứng đng l con ci Cha.

Thứ hai th ngắm: Đức Cha Gisu dự tiệc cưới Cana. Ta hy xin cho được vững tin vo quyền năng của Ngi.

Thứ ba th ngắm: Đức Cha Gisu rao giảng Nước Trời v ku gọi sm hối. Ta hy xin cho được hon cải v đn nhận Tin Mừng.

Thứ bốn th ngắm: Đức Cha Gisu biến hnh trn ni. Ta hy xin cho được lắng nghe v thực hnh lời Cha.

Thứ năm th ngắm: Đức Cha Gisu lập b tch Thnh Thể. Ta hy xin cho được năng kết hiệp cng Cha Gisu Thnh Thể.

Năm Sự Thương

Thứ nhất th ngắm: Đức Cha Gisu lo buồn đổ mồ hi mu. Ta hy xin cho được ăn năn tội nn.

Thứ hai th ngắm: Đức Cha Gisu chịu đnh đn. Ta hy xin cho được hm mnh chịu kh bằng lng.

Thứ ba th ngắm: Đức Cha Gisu chịu đội mo gai. Ta hy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lng.

Thứ bốn th ngắm: Đức Cha Gisu vc cy Thnh gi. Ta hy xin được vc Thnh gi theo chn Cha.

Thứ năm th ngắm: Đức Cha Gisu chịu chết trn cy thnh gi. Ta hy xin đng đinh tnh xc thịt vo thnh gi Cha.

Năm Sự Mừng

Thứ nhất th ngắm: Đức Cha Gisu sống lại. Ta hy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai th ngắm: Đức Cha Gisu ln trời. Ta hy xin cho được i mộ những sự trn trời.

Thứ ba th ngắm: Đức Cha Thnh Thần hiện xuống. Ta hy xin cho được lng đầy dẫy mọi ơn Đức Cha Thnh Thần.

Thứ bốn th ngắm: Đức Cha Trời cho Đức B ln trời. Ta hy xin ơn chết lnh trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm th ngắm: Đức Cha Trời thưởng Đức Mẹ trn trời. Ta hy xin Đức Mẹ ph hộ cho ta được thưởng cng Đức Mẹ trn nước Thin đng.

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương Mẹ nhn lnh lm cho chng con được sống, được vui, được cậy. Thn lạy Mẹ, chng con, con chu E-v ở chốn khch đầy, ku đến cng B; Chng con ở nơi khc lc than thở ku khấn B thương. Hỡi i! B l Cha bầu chng con, xin gh mặt thương xem chng con. Đến sau khỏi đy, xin cho chng con được thấy Đức Cha Gisu, Con lng B gồm phc lạ. i khoan thay! nhn thay! dịu thay! Thnh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đnh

Lạy Nữ Vương gia đnh, Mẹ ở đy với chng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chng con biết cậy trng ai? Đời chng con gian nan khổ sở lắm, gia đnh chng con long đong tối ngy, nhưng c Mẹ ở bn chng con, chng con thấy qun hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đy, mong ngy sau sung sướng cng Mẹ mun đời trn thin đng. Amen.

Kinh Hy Nhớ

Lạy Thnh Nữ Đồng Trinh Maria l Mẹ rất nhn từ, xin hy nhớ xưa nay chưa từng nghe c người no chạy đến cng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu gip m Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhn v sự ấy, con hết lng trng cậy than van chạy đến sấp mnh xuống dưới chn Đức Mẹ l Nữ Đồng Trinh trn hết cc kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoi đến con l kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ l Mẹ Cha Cứu thế, xin chớ bỏ lời con ku xin, một dủ lng thương v nhậm lời con cng. Amen.

Kinh Lạy Thnh Mẫu

Lạy Thnh Mẫu Maria l Mẹ rất nhn từ, Mẹ thng ơn Cha, xin chữa chng con cho khỏi tay kẻ dữ, cng xin gh mặt thương xem trong th lm tử. Amen.

Kinh Cm Ơn

Con cm ơn Đức Cha Trời l Cha lng lnh v cng chẳng bỏ con, chẳng để con khng đời đời, m lại sinh ra con, cho con được lm người, cng hằng gn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngi Hai xuống thế lm người, chuộc tội chịu chết trn cy Thnh Gi v con, lại cho con được đạo thnh Đức Cha Trời, cng chịu nhiều ơn nhiều php Hội Thnh nữa, v đ cho phần xc con đm nay (tối th đọc: ngy hm nay) được mọi sự lnh; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy cc Thnh ở trn nước thin đng cm ơn Đức Cha Trời thế no, th con cũng hợp cng cc Thnh m dng cho Cha con cng cm ơn như vậy. Amen.

Kinh Trng Cậy

Chng con trng cậy rất thnh Đức Mẹ Cha Trời, xin chớ ch chớ bỏ lời chng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sng lng.

- Hằng chữa chng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Cc Cu Lạy
Xướng: Lạy rất thnh tri tim Đức Cha Gisu
Đp: Thương xt chng con.
Xướng: Lạy tri tim cực thanh cực tịnh rất thnh Đức B Maria
Đp: Cầu cho chng con.
Xướng: Lạy ng thnh Giuse l bạn thanh sạch Đức B Maria trọn đời đồng trinh
Đp: Cầu cho chng con.
Xướng: Cc Thnh Tử Đạo Việt Nam
Đp: Cầu cho chng con.
Xướng: Nữ Vương ban sự bằng an
Đp: Cầu cho chng con.

Kinh Trước Bữa Ăn

Lạy Cha, chng con chc tụng, tạ ơn Cha l ấng Nhn lnh giu lng xt thương. Xin Cha chc lnh cho chng con v cho của ăn chng con sắp dng, do lng rộng ri Cha ban, nhờ cng nghiệp Cha Gisu Kit, Cha chng con. Amen.

Kinh Sau Khi Ăn

Đội ơn Cha đời đời mạch sống, đ nui chng con hồn xc hm nay. Nguyện danh Cha đời đời cả sng, xuống mọi loi ơn lộc no đầy.

Kinh Xt Mnh

Lạy Cha l sự sng linh hồn con, xin soi sng cho con được biết mọi tội con đ phạm trong ngy hm nay, hoặc lo, hoặc ni, hoặc lm điều g lỗi nghĩa cng Cha. Con lại xin Cha v cng nghiệp Đức Cha Gisu ban ơn cho con được ăn năn ght tội cng dốc lng chừa thật. Amen.

Kinh Ph Dng

Lạy Cha, con xin ph dng linh hồn v xc con ở trong tay Cha. Cha đ ph hộ con ban ngy, th xin Cha cũng gn giữ con ban đm, kẻo sa phạm tội g mất lng Cha hay l chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ g sống chết, con được giữ một lng knh mến Cha lun. Amen.

Kinh Lạy Ơn Đức Cha Gisu

Lạy ức Cha Gisu xưa bởi trời m xuống thế gian 33 năm cng chịu những sự thương kh cho cc linh hồn thin hạ được rỗi. Th ry chng con xin Cha rất nhn lnh hay thương v cng, xin tha phần phạt cho cc hinh hồn đ cầu nguyện hm nay, hoặc cn giam nơi lửa luyện tội th xin mở cửa  t rạc ấy cho ra m đem đến chốn hưởng vui thật l nước thin đng v cng nghiệp Cha con đ chịu nạn chịu chết v chng con. Amen.

Kinh Vực Su

Lạy Cha con, con ở dưới vực su ku ln Cha con, xin Cha con hy thương nhậm lời con ku van, hy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Cha con chấp tội, no ai rỗi được? Bởi Cha con hằng c lng lnh, cng v lời Cha con phn hứa, con đ trng cậy Cha con. Linh hồn con cậy v lời hứa ấy th đ trng cậy Cha con. Những kẻ lm dn Đức Cha Trời, đm ngy hy trng cậy Người cho lin, v Người rất nhn lnh hay thương v cng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ lm dn Người thay thảy.

Lạy Cha con, xin ban cho cc linh hồn (linh hồn ...) được nghỉ ngơi đời đời, v được sng soi v cng. Lạy Cha con, xin cứu lấy cc linh hồn (linh hồn ...) cho khỏi t ngục m được nghỉ yn. Amen.

Kinh Lạy Cha Con

Lạy Cha con, Cha con đ phn dạy rằng, bay hy xin th bay sẽ được. Vậy con xin Cha con lng lnh v cng thương đến cc linh hồn nơi lửa luyện tội. Xin Cha con nghe lời con cầu xin ku van, cho linh hồn ng b, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Cha con mở cửa thin đng cho cc linh hồn ấy vo. Xin cho cc linh hồn ấy được sự sống v cng hằng soi cho lin. Amen

Kinh Sng

Lạy Cha con, con thờ lạy v yu mến cha hết lng con. Con tạ ơn Cha đ dựng nn con, cứu chuộc con v gn giữ con qua đm yn lnh. Con xin dng ln Cha mọi lời nguyện, mọi cng việc, v vui buồn của ngy hm naỵ. Xin cho mọi sự được xảy ra theo Thnh Cha v để danh Cha cả sng. Xin gn giữ con khỏi mọi tội lỗi v xin phc lnh của Cha lun ở cng con v những người con yu mến. Amen.

Kinh Tối

Lạy Cha con, con thờ lạy v yu mến Cha hết lng con. Con tạ ơn Cha đ dựng nn con, cứu chuộc con v gn giữ con suốt ngy hm naỵ. Con xin dng ln Cha mọi sự lnh con đ lm hm nay, v xin tha thứ mọi lỗi lầm con phạm . Xin gn giữ con đm nay, v xin phc lnh của Cha lun ở cng con v những người con yu mến . Amen .

Kinh Dng Ngy

Lạy Rất Thnh Tri Tim Đức Cha Gisu, con nhờ Tri Tim Cực Sạch Đức B Maria m dng cho Tri Tim Cha mọi lời con cầu xin, mọi việc con lm, mọi sự kh con chịu trong ngy hm nay, cho được đền v tội lỗi con v cầu nguyện theo Cha. Khi dng mnh tế lễ trn bn thờ, con lại dng cc sự ấy cho Tri Tim Cha, c cầu nguyện cch ring theo Đức Gio Hong.

Kinh Vinh Danh

Vinh danh Thin Cha trn cc tầng trời v bnh an dưới thế cho người thiện tm. Chng con ca ngợi Cha, chng con chc tụng Cha, chng con thờ lạy Cha, chng con tn vinh Cha, chng con cảm tạ cha v vinh quang cao cả Cha, lạy Cha l Thin Cha, l Vua trn trời, l Cha Cha ton năng. Lạy Con một Thin Cha, Cha Gisu Kit. Lạy Cha l Thin Cha, l Chin Thin Cha, l Con ức Cha Cha, Cha xa tội trần gian, xin thương xt chng con, Cha xa tội trần gian, xin nhậm lời chng con cầu khấn. Cha ngự bn hữu ức Cha Cha, xin thương xt chng con. V lạy Cha Gisu Kit, chỉ c Cha l ấng Thnh, chỉ c Cha l Cha, chỉ c Cha l ấng Tối Cao, cng ức Cha Thnh Thần trong vinh quang ức Cha Cha. Amen

Kinh Tin Knh (Bộ Lễ Mới Do HĐGM Việt Nam Soạn)

Ti tin knh một Thin Cha l Cha ton năng, Đấng tạo thnh trời đất, mun vật hữu hnh v v hnh.

Ti tin knh một Cha Gisu Kit, con Một Thin Cha, sinh bởi Đức Cha Cha từ trước mun đời. Người l Thin Cha bởi Thin Cha, nh Sng bởi nh Sng, Thin Cha thật bởi Thin Cha thật, được sinh ra m khng phải được tạo thnh, đồng bản thể với Đức Cha Cha: nhờ Người m mun vật được tạo thnh. V loi người chng ta v để cứu độ chng ta, Người đ từ trời xuống thế. Bởi php Đức Cha Thnh Thần, Người đ nhập thể trong lng Trinh Nữ Maria, v đ lm người. Người chịu đng đinh vo thập gi v chng ta, thời quan Phongxi Philat; Người chịu khổ hnh v mai tng, ngy thứ ba Người sống lại như lời Thnh Kinh. Người ln trời, ngự bn hữu Đức Cha Cha, v Người sẽ lại đến trong vinh quang để phn xt kẻ sống v kẻ chết, Nước Người sẽ khng bao giờ cng.

Ti tin knh Đức Cha Thnh Thần l Thin Cha v l Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Cha Cha v Đức Cha Con m ra, Người được phụng thờ v tn vinh cng với Đức Cha Cha v Đức Cha Con: Người đ dng cc tin tri m phn dạy.

Ti tin Hội Thnh duy nhất, thnh thiện, cng gio v tng truyền. Ti tuyn xưng c một Php Rửa để tha tội. Ti trng đợi kẻ chết sống lại v sự sống đời sau. Amen.

Kinh Mười Điều Răn

ạo ức Cha Trời c Mười điều răn:
Thứ nhất: Thờ phượng một ức Cha Trời v knh mến Người trn hết mọi sự.
Thứ hai: Chớ ku tn ức Cha Trời v cớ.
Thứ ba: Giữ ngy Cha nhật.
Thứ bốn: Thảo knh cha mẹ.
Thứ năm: Chớ giết người.
Thứ su: Chớ lm sự dm dục.
Thứ bảy: Chớ lấy của người.
Thứ tm: Chớ lm chứng dối.
Thứ chn: Chớ muốn vợ chồng người.
Thứ mười: Chớ tham của người.

Mười điều răn ấy tm về hai ny m chớ: Trước knh mến một ức Cha Trời trn hết mọi sự; sau lại yu người như mnh ta vậy. Amen.

Kinh Su Điều Răn Hội Thnh

Hội thnh c su điều răn:
Thứ nhất: Xem lễ ngy Cha nhật cng cc ngy Lễ buộc.
Thứ hai: Chớ lm việc xc ngy Cha nhật cng cc ngy Lễ buộc.
Thứ ba: Xưng tội trong một năm t l một lần.
Thứ bốn: Chịu Mnh Thnh ức Cha Gisu trong Ma Phục Sinh.
Thứ năm: Giữ chay những ngy Hội thnh buộc.
Thứ su: King thịt những ngy Hội thnh dạy.

Kinh Tm Mối Phc Thật

Phc thật Tm Mối:
Thứ nhất: Ai c lng kh khăn ấy l phc thật, v chưng Nước ức Cha Trời l của mnh vậy.
Thứ hai: Ai hiền lnh ấy l phc thật, v chưng sẽ được đất ức Cha Trời lm của mnh vậy.
Thứ ba: Ai khc lc ấy l phc thật, v chưng sẽ được yn ủi vậy.
Thứ bốn: Ai khao kht nhn đức trọn lnh ấy l phc thật, v chưng sẽ được no đủ vậy.
Thứ năm: Ai thương xt người ấy l phc thật, v chưng sẽ được thương xt vậy.
Thứ su: Ai giữ lng sạch sẽ ấy l phc thật, v chưng sẽ được thấy mặt ức Cha Trời vậy.
Thứ bảy: Ai lm cho người ha thuận ấy l phc thật, v chưng sẽ được gọi l con ức Cha Trời vậy.
Thứ tm: Ai chịu khốn nạn v ạo ngay ấy l phc thật, v chưng Nước ức Cha Trời l của mnh vậy.

Kinh Mười Bốn Mối

Thương người c mười bốn mối:

 

Thương xc bảy mối:
Thứ nhất: Cho kẻ đi ăn.
Thứ hai: Cho kẻ kht uống.
Thứ ba: Cho kẻ rch rưới ăn mặc.
Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cng kẻ t rạc.
Thứ năm: Cho khch đỗ nh.
Thứ su: Chuộc kẻ lm ti.
Thứ bảy: Chn xc kẻ chết.

 

Thương linh hồn bảy mối:
Thứ nhất: Lấy lời lnh m khuyn người.
Thứ hai: Mở dạy kẻ m muội.
Thứ ba: Yn ủi kẻ u lo.

Thứ bốn: Răn bảo kẻ c tội.
Thứ năm: Tha kẻ dể ta.
Thứ su: Nhịn kẻ mất lng ta.
Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống v kẻ chết.

Bảy Php B Tch

Đạo Đức Cha Trời c bảy php B tch:
Thứ nhất: l php Rửa tội.
Thứ hai: l php Thm sức.
Thứ ba: l php Mnh Thnh Cha.
Thứ bốn: l php Giải tội.
Thứ năm: l php Xức dầu thnh.
Thứ su: l php Truyền chức thnh.
Thứ bảy: l php Hn phối.

Kinh Cải Tội Bảy Mối

Cải tội bảy mối c bảy đức:
Thứ nhất: khim nhường, chớ kiu ngạo.
Thứ hai: rộng ri, chớ h tiện.
Thứ ba: giữ mnh sạch sẽ, chớ m dm dục.
Thứ bốn: hay nhịn, chớ hờn giận.
Thứ năm: king bớt chớ m ăn uống.
Thứ su: yu người chớ ghen ght.
Thứ bảy: sing năng việc Đức Cha Trời, chớ lm biếng.

Kinh Cầu Cho Cc Linh Mục

Lạy Cha Gisu, l LINH MỤC ĐỜI ĐỜI, Cha đ dng tay cc vị Gim mục m thng ban bảy ơn Thnh Thần Cha để thnh ha cc Linh mục. Cha l mẫu gương độc nhất v sng tỏ cho hng Linh mục noi theo. Xin in su người mẫu vo tm hồn cc Linh mục để cc Linh mục được trở nn những vị Kit-thứ-hai của Cha.

Xin Cha cho cc Linh mục sống theo nh sng Đức Tin chỉ dẫn v bất cứ trong cảnh ngộ no hằng tin vo quyền năng v cng của Cha, biết sống nội tm, sing năng cầu nguyện, lấy Mnh Mu Thnh Cha v Phc m lm của ăn nui sống hằng ngy.

Xin cho cc Linh mục thật lng mến Cha, v yu thương mọi người, hy sinh đời sống mnh v kẻ khc, lun lun nu gương mẫu khim nhường, kh ngho, hiền ha v trong sạch, để mọi người nhn thấy Cha Gisu trong cc Linh mục.

Xin cho cc Linh mục tru mến v vng phục Cha chung l Đức Gio Hong, thnh tm cộng tc với Đức Gim mục l đấng kế vị cc Thnh Tng Đồ, lun lun đon kết với cc anh em Linh mục trong việc mở mang nước Cha.

Xin cho cc Linh mục l những chủ chăn nhiệt thnh săn sc đon chin Cha tm kiếm những chin thất lạc, chăm nom những chin bệnh hoạn, chữa lnh những chin đau yếu, nui dưỡng chin trong đồng cỏ xanh tươi của Cha.

Xin cho cc Linh mục l cha chung đng qu mến của mọi gia đnh Cộng đon, hướng dẫn gio dn trong tnh phụ tử, lấy Phụng vụ v Lời Cha lm của ăn nui dưỡng Cộng đon, để mọi người trong Cộng đon hăng say cộng tc xy dựng nước Cha.

Lạy MẸ MARIA, l Mẹ hng gio sĩ xin cho hng gio sĩ hằng yu mến Mẹ. Xin Mẹ nng đỡ Linh mục khi c ai yếu đuối, ủi an khi sầu khổ, khuyến khch khi thua buồn, để cc ngi lun lun phấn khởi lm trn nghĩa vụ Linh mục. Amen.

Kinh Cc Thnh Tử Đạo Việt Nam

Lạy cc Thnh Tử đạo Việt Nam / l con thảo của cha trn trời / l chứng nhn anh dũng của Cha Kit / l thnh phần trung kin của Hội Thnh.

Nay chng con xin hợp với cc Ngi / v với Đức Trinh nữ Maria l nữ vương cc Thnh Tử Đạo / m ca tụng Cha mun trng cao cả.

Xưa Cha ban cho cc Ngi được vững tin vo lời cha, / v đầy sức mạnh của Thnh Thần, / nn cc ngi đ kin tm chịu gian lao đau khổ, / quyết một lng theo Đức Kit trn con đường Thập Gi v hy sinh đến giọt mu cuối cng.

Cc ngi đ chấp nhận ln hạt la gieo vo lng đất / để Hội Thnh Việt Nam thu lươm được một ma la dồi do.

Nay Hội Thnh lại dng cc Ngi ln Cha / như hoa quả đầu ma để cảm tạ tri n.

Cc Ngi đ yu mến qu hương, / xin cầu cho Đất Nước được an vui hạnh phc / v gp phần xy dựng một thế giới ho bnh.

Cc Ngi đ cam lng chịu chết m khng on hận, / xin cầu cho đồng bo mọi giới biết yu thương đm bọc lẫn nhau.

Cc Ngi đ hy sinh tất cả v đức tin, / xin cầu cho mọi Kit hữu biết sống v chia sẻ niềm tin của mnh.

Lạy cc Thnh Tử Đạo Việt Nam, / l những bậc tiền nhn đ hon thnh sứ mạng, / xin chuyển cầu cho chng con l con chu được noi gương cc ngi / biết đem lng bc i dấn thn vo phục vụ / để một ngy kia trn thin quốc chng con được hợp tiếng với cc Ngi / ca tụng tạ ơn Cha mun đời vinh hiển. Amen.

Imprimatur : 10-8-1988,
Phaol Nguyễn Văn Bnh, TGM. Gp. TpHCM

 

Kinh Cầu cho Cc Thai Nhi

Lạy Cha Gisu Thai Nhi, chng con thật lng yu mến Cha. Chng con ni xin Cha đoi thương. Cứu mạng cc em b đang được cưu mang nơi lng mẹ. Xin cho cc Thai Nhi trn thế giới của ngy hm nay được thot khỏi đại họa ph thai. Xin cho những người mẹ đang mang thai được ơn soi sng v can đảm để gn giữ con mnh cho đến ngy sinh nở. Xin cho những người lm cha được ơn knh sợ Thin Cha để biết lnh nhận trch nhiệm v tranh đấu cho sự sống của thai nhi. Xin cho cc bc sĩ được lng từ bi của Thnh Tm Cha để mạnh dạn từ chối v kịch liệt chống đối việc ph thai. Xin cho cc nh lnh đạo được ơn đức tin v biết phụng thờ Thin Cha để lập nn những luật php bnh vực cho sự sống. Xin cho cc Linh Mục của Cha được ơn han cải hằng ngy để sống thnh thiện v sẵn sng hy sinh tnh mạng cho cng cuộc tranh đấu bảo vệ thai nhi. Hm nay con xin nhận một thai nhi đang trong cơn hiểm ngho lm Con Linh Hồn của con nhờ lời chuyển cầu của Thnh Girađ l quan thầy của thai nhi v cc b mẹ c thai. Xin Cha dủ thương nhậm lời chng con v cậy v lng thương xt của Đức Gisu Kit Cha chng con. AMEN

* * * * *   * * * * *