Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 10, 2021       Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Tháng Mân Côi Đức Mẹ

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Truyền Giáo: Các môn đệ thừa sai. Chúng ta hăy cầu nguyện để mỗi tín hữu đă chịu phép rửa dấn thân trong công cuộc loan báo Tin Mừng, sẵn sàng đối với sứ mạng truyền giáo bằng cách trở thành những chứng nhân về một đời sống có hương vị của Tin Mừng.

 1

25/8 

Th. Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, Ts

Lễ Nhớ

 

 2

26 

Thiên Thần Hộ Thủ

Lễ Nhớ

 

Thứ Bảy Đầu Tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

 3

27/8  

 

Chúa Nhật 27  Thường Niên B

 

 

 4

28 

Th. Phanxicô Assisiô

Lễ Nhớ

 

 5

29 

Th. Faustina Kowalska, nữ tu

 

 6

1/9  

Th. Bruno, linh mục;
C. Phước Maria Rose Durocher, đt

 7

2  

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Lễ Nhớ

 8

3  

 

 9

4

Th. Denis, Gm,  và Các Bạn Tử Đạo;

Th. Gioan

Leonardô, linh mục

 10

5/9  

Chúa Nhật 28 Thường Niên B

 

 11

6 

Th. Gioan 23, Gh
 

 12

7 

 

 13

8 

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917)

 14

Th. Calistô, Ghtđ
 

 15

10 

Th. Têrêsa Avila, trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh

Lễ Nhớ

 16

11

Th. Hedviga, nữ tu;
Th. Margarita Maria

Alacoque, trinh nữ

 17

12/9 

Chúa Nhật 29 Thường Niên B

Ngày Thế Giới Truyền Giáo

 

(Th. Inhaxiô Antiôkia, giám mục tử đạo)

 18

13  

Th. Luca, TS

Lễ Kính

 19

14 

 

Th. Isaac Jogues,

Th. Gioan Brebeuf

và Các Bạn tử đạo

USA: Lễ Nhớ

 20

15 

USA: Th. Phaolô Thánh Giá, linh mục

 21

16 

 

 22

17 

Th. Gioan Phaolô II, giáo hoàng

 23

18

Thánh Gioan

Capistrano, linh mục

 24

19/9 

Chúa Nhật 30 Thường Niên B

 

(Th. Antôn Maria Claret, Gm)

25

20 


 

 

 26

21 

 

 27

22 

 

28

23 

Th. Simon và Thađêô, tông đồ

Lễ Kính

 29

24 

 
 

 30

25

 

 31

26/9 

Chúa Nhật 31 Thường Niên B

 

USA: Halloween