Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 10, 2022       Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Tháng Mân Côi Đức Mẹ

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

Ơn Đại Xá

Ban cho các tín hữu sốt sắng đọc kinh Mân Côi:

- Trong nhà thờ, nhà nguyện,

- hay với gia đ́nh, cộng đoàn tu tŕ, hội đoàn tín hữu,

- hay với một nhóm tín hữu tụ họp v́ một mục đích tốt.

- Phải đọc ít là năm chục không cách quăng, sốt sắng suy mầu nhiệm.

- Khi đọc chung: các mầu nhiệm phải theo thói đă được chấp thuận ở địa phương.

- Khi đọc riêng chỉ cần suy niệm các mầu nhiệm với lời kinh.

 1

6/9 

Th. Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, Ts

Lễ Nhớ

 

Thứ Bảy Đầu Tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

 2

7/9  

 

Chúa Nhật 27  Thường Niên C

 

(Thiên Thần Hộ Thủ)

 3

8/9 

 

 4

9/9 

Th. Phanxicô Assisiô

Lễ Nhớ

 5

10/9  

Th. Faustina Kowalska, nữ tu

USA: Cp. Francis Xavier Seelos, Lm

 6

11/9  

Th. Bruno, linh mục;
C. Phước Maria Rose Durocher, đt

 7

12/9  

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Lễ Nhớ

 

Thứ Sáu Đầu Tháng

Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

 8

13/9

 

 9

14/9  

Chúa Nhật 28 Thường Niên C

(Th. Denis, Gm,  và Các Bạn Tử Đạo;

Th. Gioan

Leonardô, linh mục)

 10

15/9 

 
 

 11

16/9 

Th. Gioan 23, Gh

 12

17/9 

 

 13

18/9 

 
Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917)

 14

19/9

Th. Callistô, Ghtđ

 15

20/9

Th. Têrêsa Avila, trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh

Lễ Nhớ

 16

21/9 

Chúa Nhật 29 Thường Niên C

 

(Th. Hedwig, nữ tu;
Th. Margarita Maria

Alacoque, trinh nữ)

 17

22/9  

Th. Inhaxiô Antiôkia, giám mục tử đạo

 18

23/9 

Th. Luca, TS

Lễ Kính

 19

24/9 

Th. Isaac Jogues,

Th. Gioan Brebeuf, linh mục

và Các Bạn tử đạo

USA: Lễ Nhớ

 20

25/9 

USA: Th. Phaolô Thánh Giá, linh mục

 21

26/9 

 

 22

27/9

Th. Gioan Phaolô II, giáo hoàng

 23

28/9 

Chúa Nhật 30 Thường Niên C

Lễ Truyền Giáo Thế Giới

(Thánh Gioan

Capistrano, linh mục)

24

29/9 


Th. Antôn Maria Claret, Gm

 

 25

1/10 

 

 26

2/10 

 

 27

3/10 

 

 28

4/10 

Th. Simon và Thađêô, tông đồ

Lễ Kính

 29

5/10

 

 30

6/10 

Chúa Nhật 31 Thường Niên B

31

7/10 

USA: Halloween

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Cầu cho Giáo Hội cởi mở đối với tất cả mọi người: Cầu nguyện để Giáo Hội trung thành với Tin Mừng và can đảm trong việc loan báo, trở thành một nơi liên đới, huynh đệ và đón tiếp, ngày càng sống tinh thần đồng hành với nhau.