Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 12, 2021          Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

TÂN SỬU

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Năm 2022: Nhâm Dần

 

Tết Nguyên Đán: Thứ Ba ngày 1 tháng 2, 2022

Lễ Tro: Thứ Tư ngày 2 tháng 3, 2022

Lễ Phục Sinh: Chúa Nhật ngày 17 tháng 4, 2022

Tết Trung Thu: Thứ Bảy ngày 10 tháng 9, 2022

 1

27/10  

 

 2

28 

 

 

 3

29  

Th. Phanxicô Xaviê, Lm

Lễ Nhớ

 

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 4

1/11  

Th. Gioan Damasceno, LmTs

 

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

 5

2/11  

Chúa Nhật 2

Mùa Vọng

Năm C

 6

 3  

(Th. Nicôla, giám mục)

 7

4  

Th. Ambrôsiô,

giám mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

 8

5  

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

USA: Lễ Buộc

Bổn Mạng Giáo Hội Hoa Kỳ

 9

6  

(USA: Th. Juan Diego)

 10

7  

 

 11

8  

Lễ Đức Mẹ Guadalupe

USA: Lễ Kính

 12

9/11  

Chúa Nhật 3

Mùa Vọng

Năm C

 13

10  

(Th. Lucia

 trinh nữ tử đạo)

 14

11  

(Th. Gioan Thánh Giá, linh mục tiến sĩ)

 15

12  

 

 16

13   

 

 17

14  

 

 18

15   

 

 19

16/11  

Chúa Nhật 4

Mùa Vọng

Năm C

 

(Th. Gioan Katy, Lm)

 20

17  

 

 

 21

18  

(Th. Phêrô Camisio,

LmTs)

 22

19  

 

 23

20   

 

 24

21  

Sáng: Lễ Mùa Vọng

Tối: Lễ Vọng Giáng Sinh

 25

22  

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
Lễ Buộc

 26

23/11  

Lễ Thánh Gia

Lễ Kính

Ngày Thánh Hóa Các Gia Đ́nh

(Th. Stêphanô
tử đạo tiên khởi)

 27

24  

Th. Gioan, TĐTS

Lễ Kính

 

 28

25  

Các Thánh Anh Hài

Lễ Kính

 

 29

26  

Bát Nhật Giáng Sinh(Th. Tôma Becket, GmTđ)

 30

27   

Bát Nhật Giáng Sinh
 

 31

28  

Bát Nhật Giáng Sinh

(Th.  Sylvester I, Gh)