Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 5, 2023    Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

QUƯ MĂO

Tháng Hoa  Đức Mẹ

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

 1

12/3  

Thánh Giuse Lao Động

 2

13/3  

Th. Athanasio, GmTs

Lễ Nhớ

 3

14/3  

 

Th. Philiphê và

Th. Giacôbê, TĐ

Lễ Kính

 4

15/3  

 

 5

16/3  

Thứ Sáu Đầu Tháng

Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

 6

17/3

Thứ Bảy Đầu Tháng

Kính Khiết Tâm Đức Mẹ

 7

18/3  

CN 5 Phục Sinh

năm A

 

 8

19/3  

 9

20/3  

 

 10

21/3  

Th. Gioan Avila, LmTs

USA: Th. Damien

Môlôkai, linh mục

 11

22/3  

 

 12

23/3  

Th. Nêrêô, Achillêô, và Pancras, tử đạo

 13

24/3

Lễ Đức Mẹ Fatima

 14

25/3  

CN 6 Phục Sinh

năm A

USA: Mother's Day

Ngày Hiền Mẫu

 15

26/3  

USA: Th. Isiđôrô, Nông Dân

 16

27/3  

 17

28/3  


 
 

 18

29/3  

Lễ Thăng Thiên

(Lễ Chúa Giêsu Lên Trời)

Th. Gioan I,

Giáo Hoàng tử đạo

 19

1/4  

 

 20

2/4 

Th. Bênađinô Sienna, linh mục

 21

3/4  

CN 7 Phục Sinh

năm A

Lễ Thăng Thiên

(Lễ Chúa Giêsu Lên Trời)

Lễ Trọng

 22

4/4  

Th. Rita Cascia, nt

 23

5/4  

 24

6/4  


 

 25

7/4  

Th. Bêđa, LmTs;
Th. Grêgôriô VII, Gh;
Th. Maria Mađalêna Pazzi, trinh nữ

 26

8/4  

Th. Philipphê Nêri, Lm

Lễ Nhớ

 27

9/4  

Th. Augustinô Canterbury, giám mục

 28

10/4  

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ Trọng

 29

11/4  

Lễ Đức Maria, Mẹ Giáo Hội
Lễ Nhớ
 
USA: Memorial Day

 30

12/4  

 31

13/4  

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Thánh Elizabeth

Lễ Kính

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội:  Chúng ta hăy cầu nguyện cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội, mỗi ngày có thể tái khám phá sứ mạng loan báo Tin Mừng của họ, biết dùng các đặc sủng riêng để phục vụ cho những nhu cầu của thế giới.