Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 7, 2023        Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

QUƯ MĂO

 

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Cầu cho việc sống mầu nhiệm Thánh Thể: Chúng ta hăy cầu nguyện để người Công Giáo biết đặt việc cử hành Thánh Thể vào trung tâm đời sống của ḿnh, nhờ đó biến đổi các tương quan nhân loại một cách thẳm sâu, và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa cùng anh chị em ḿnh.

 1

14/5

USA: Th. Junipero Serra, Lm

 

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

 2

15/5 

Chúa Nhật 13

Thường Niên A

 3

16/5 

 

Th. Tôma, tông đồ

Lễ Kính

 

 4

17/5 

USA: Independence Day
Ngày Lễ Độc Lập

 5

18/5 

 

Th. Anton M. Zacaria, linh mục
USA: Th. Elizabeth Bồ Đào Nha, nt

 6

19/5 

Th. Maria Goretti,

 trinh nữ tử đạo

 7

20/5 

Thứ Sáu Đầu Tháng

Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

 8

21/5 

 

 9

22/5 

Chúa Nhật 14 Thường Niên A

 10

23/5 

 

 11

24/5 

Th. Bênêđictô,

viện phụ

Lễ Nhớ

 

 12

25/5 

 

 13

26/5 

Th. Henricô, Vua

 14

27/5 

USA: Th. Kateri Tekakwitha, tn

Lễ Nhớ

 15

28/5 

Th. Bonaventure, GmTs

Lễ Nhớ

 16

29/5 

Chúa Nhật 15 Thường Niên A

 17

30/5

 

 18

1/6 

USA: Th. Camillo Lellis, Lm

 19

2/6 

 

 20

3/6 

Th. Apollinari

giám mục tử đạo

 21

4/6 

Th. Laurensô Brindisi, LmTs

 22

5/6 

Th. Maria Mađalena

Lễ Kính

 23

6/6 

Chúa Nhật 16 Thường Niên A

 

Ngày cầu cho Ông Bà và Người Cao Niên

 24

7/6

Th. Sharbel Makhluf, Lm

 25

8/6 

Th. Giacôbê, tông đồ
Lễ Kính

 26

9/6 

Th. Gioan Kim và

Th. Anna, song thân Đức Mẹ

Lễ Nhớ

 27

10/6 

 

 28

11/6  

 

 29

 12/6

Th. Matta, Maria và Lazarô

Lễ Nhớ

 30

13/6 

Chúa Nhật 17 Thường Niên A

 31

14/6

Th. Inhaxiô Loyola, Lm

Lễ Nhớ