Liên Lạc Các Cha

Lược sử cộng đoàn VN

Giờ phụng vụ & mục vụ

Bản tin Chúa Nhật

Lịch công giáo

Hội đồng mục vụ

Giáo lư - Việt ngữ

Liên lạc các cha

Đơn xin gia nhập cộng đoàn

H́nh ảnh sinh hoạt

Video sinh hoạt cộng đoàn

Phim công giáo

Nhạc thánh ca

Nghe bài giảng - suy niệm

Audio các thánh tử đạo VN

Bài suy niệm

Hiểu đạo và sống đạo

Chuyện đạo

Các kinh thường đọc

40 câu hỏi về Thánh Lễ

Sức khoẻ & đời sống

H́nh thiên nhiên/nghệ thuật

Chuyện vui

Trang mạng nối kết

 
 

 

Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đ́nh Hoàng

(651) 645-9179 (office)

(651) 757-6762 (emergency)

 

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104

 

 

Cha xứ Louis Phạm Hữu Độ, CRM
(612) 200-8267

 

Cha phó Alphonse Vũ Tri, CRM

 (612) 522-1065

 

 

Church of St. Anne - St. Joseph Hiển
2627 Queen Avenue North
Minneapolis, MN 55411

http://www.gxannagiusehien.net

 

 

Cha Giuse Vũ Xuân Minh

(651) 228-9002

 

Church of Saint Adalbert
265 Charles Ave.
St. Paul, MN  55103

http://stadalbertchurch.org

 

 

 

Cha Sơn Trần CSsR
763.503.3321| tranjs@mystals.org

 

St. Alphonsus Church
7025 Halifax Avenue N.
Brooklyn Center, MN 55429

https://stalsmn.org

 

 

 

Cha Giuse M. Vương Thiện Quốc 

 

The Church of St. Gerard Majella
9600 Regent Avenue North
Brooklyn Park, MN 55443

https://www.st-gerard.org

 

 

 

 

 

 

                                      Church of Saint Columba
                                      1327 Lafond Avenue
                                      St. Paul, MN 55104
                                      Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170