Có Luyện Ngục Không?

Thiên Chúa đă dựng nên loài người, ban Sự Sống thể xác và thần linh cho ông bà Nguyên tổ. Nhưng ông bà đă làm mất Sự Sống thần linh ấy khi không vâng lệnh Chúa cấm mà quyết tâm ăn trái cây biết lành biết dữ. Kết quả là ông bà đă làm mất Sự Sống, con cháu ông bà cũng bị vạ lây.

Phải chờ một thời gian lâu dài, Con Thiên Chúa xuống trần lập các Bí tích ban lại Sự Sống thần linh cho những ai Ngài nhận làm con qua Bí tích Rửa tội. Khi chết, người ta sẽ về nhập hiệp với Sự Sống (hưởng phúc Thiên đàng), hoặc mất Sự Sống (bị luận phạt trong Hỏa ngục).

Sau khi chết và chịu phán xét, linh hồn được lên Thiên đàng hoặc xuống Hỏa ngục là điều chắc chắn Kinh Thánh đă dạy rơ ràng (coi Mt 25,46). Nhưng có những linh hồn sau khi chết không đáng được lên Thiên đàng cũng không đến nỗi phải xuống Hỏa ngục, họ sẽ đi đâu?

Thiên Chúa công bằng vô cùng, nhưng cũng thương xót vô cùng đă lập ra một nơi đền tội và thanh tẩy, nơi đó Giáo hội Công giáo gọi là LUYỆN NGỤC, nơi thanh tẩy cuối cùng.

* Kinh Thánh Cựu ước nói tới Luyện ngục cách gián tiếp như sau:

1. Tiên tri Mikha viết: "Nếu tôi phải ngồi trong tối tăm, th́ Yavê là ánh sáng cho tôi. Tôi xin mang lấy phần nộ của Yavê, v́ tôi đă có lỗi với Người, Người sẽ đem tôi ra ánh sáng và tôi sẽ được thấy đức độ của Người" (Mk 7,8-9).

2. Sách thứ 2 Macabê kể rằng: "Yuđa thu quân và đi đến thành Ôđôlam, và v́ ngày thứ Bảy đến nơi rồi, họ đă thanh tẩy ḿnh theo lệ và qua ngày Hưu lễ ở đó. Hôm sau người ta đến gặp Yuđa, xin để đi thu lượm xác những người đă thiệt mạng, mà đem về chôn cất họ với thân thuộc nơi mộ tổ. Nhưng dưới áo lót của mọi người chết, người ta đă t́m thấy những đồ cúng cho tượng thần Yamnia, điều lề luật cấm chỉ người Do thái, nên mọi người đều rơ v́ duyên do nào mà các người ấy đă bị thiệt mạng. Bấy giờ mọi người đều chúc tụng cách xử sự của Chúa, Đấng phán xét chí công và tỏ bày ra những điều giấu kín. Và họ đă quay đầu khẩn nguyện, xin cho tội phạm được hoàn toàn tẩy xóa. C̣n vị anh hùng Giuđa th́ ra lời khuyên nhủ đạo quân giữ ḿnh sạch tội, một khi họ đă thấy nhăn tiền sự  xảy ra v́ tội những người đă thiệt mạng.

Đoạn ông quyên tiền nơi mọi người và gửi về Giêrusalem lối hai ngàn quan, để dâng lễ tế đền tội: Ông đă làm một điều rất tốt lành và cao quí, v́ nghĩ đến sự sống lại, v́ nếu ông không trông rằng những người bị thiệt mạng ấy sẽ sống lại, th́ cầu nguyện cho người chết là việc dư thừa và ngớ ngẩn, c̣n nếu ông nh́n đến phần thưởng tuyệt hảo dành cho những người đă an nghỉ cách đạo đức, th́ quả là ư nghĩ lành thánh và đạo hạnh; do đó ông đă xin dâng lễ tế xá tội cho những người đă chết để họ được tha thứ tội lỗi" (2 Mcb 12,38-45- Bản dịch của Lm. Nguyễn Thế Thuấn, CSsR).

* Kinh Thánh Tân Ước cũng nói tới Luyện ngục cách gián tiếp như sau:

1. Phúc âm theo thánh Matthêu Chương 5 câu 25-26 Chúa Giêsu phán: "Anh hăy mau mau dàn xếp với đối phương, khi c̣n đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan ṭa, quan ṭa lại trao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi nơi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng".

Theo lư luận của các nhà giải nghĩa Kinh Thánh: "Ra khỏi nơi đó" không thể hiểu là ra khỏi Thiên đàng, v́ Thiên đàng không phải là nơi ngục tù. Ai đă được vào Thiên đàng th́ không bao giờ phải loại ra. "Ra khỏi đó" cũng không thể hiểu là ra khỏi Hỏa ngục, v́ đă vào Hỏa ngục th́ đời đời không được ra nữa. Vậy "ra khỏi nơi đó" chỉ có thể hiểu là ra khỏi Luyện ngục, nơi linh hồn đă đền tội xong.

2. Cũng Phúc âm theo thánh Matthêu chương 12 câu 32 Chúa Giêsu phán: "Bất cứ ai nói phạm đến Con Người sẽ được tha thứ, nhưng bất cứ ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ không được tha, dù đời này dù đời sau".

Các Thánh Tiến sĩ như Augustinô, Gregoriô Cả, Benađô, Bêđa, đều cắt nghĩa rằng lời Chúa phán "không được tha dù đời sau" không thể hiểu về Thiên đàng, nơi đó không cần sự tha thứ; cũng không thể hiểu về Hỏa ngục, nơi đó không có sự tha thứ. Vậy "được tha thứ đời sau" chỉ có thể hiểu về Luyện ngục.

3. Thư Thánh Phaolô gửi dân thành Corinhtô đoạn sau đây cũng thường được cắt nghĩa về Luyện ngục: "V́ không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đă đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô. Người ta có thể dùng vàng, bạc, đá quư, gỗ cỏ, rơm mà xây trên nền đó. Nhưng công việc của mọi người sẽ được phơi bày ra ánh sáng.

Thật thế, ngày của Chúa sẽ cho thấy công việc đó, v́ ngày ấy tỏ rạng trong lửa, chính lửa này sẽ thử nghiệm các giá trị công việc của mọi người. Công việc xây dựng của ai tồn tại trên nền, th́ người ấy sẽ được lĩnh thưởng. C̣n công việc của ai bị thiêu hủy, th́ người ấy sẽ bị thiệt. Tuy nhiên, bản thân người ấy sẽ được cứu, nhưng như thể băng qua lửa" (1 Cr 3,11-15).

Các Thánh Giáo phụ giải nghĩa "vàng, bạc, đá quư" là những việc lành. "gỗ, cỏ, rơm" là những tội nhẹ, những khuyết điểm.

* Thánh Truyền Giáo hội minh chứng Luyện ngục:

1. Năm 205, Giáo phụ Clêmentê thành Alexandria dạy rằng: "Những người hối cải trên giường chết mà không có giờ làm việc đền tội, th́ họ sẽ được lửa thanh luyện trong đời sống mai sau".

2. Trong Hang Toại đạo, nơi ẩn trốn của giáo dân Rôma thời bắt đạo, người ta đọc được trên tường một hầm mộ  viết: "Con yêu dấu, nơi đây đời con chấm dứt, nhưng lạy Cha trên trời, chúng con nài xin ḷng Cha thương xót, thương cứu  con chúng con đang phải chịu những nỗi đớn đau. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con".

3. Theo thánh Grêgôriô Cả: "Ta phải tin có một thứ lửa thanh tẩy một số lỗi lầm nhẹ trước ngày Phán xét chung, căn cứ vào những ǵ mà Đấng là Chân lư đă dạy, khi Ngài nói rằng, bất cứ ai nói lời phạm thượng chống lại Thánh Thần, sẽ không được tha thứ cả đời này lẫn đời sau (Mt 12,31). Theo lời quyết đoán này, chúng ta có thể hiểu rằng: một số tội lỗi có thể được tha ở đời này, nhưng một số tội khác có thể tha ở đời sau".

4. Thánh Gioan Kim khẩu khuyên: "Chúng ta hăy cứu giúp và tưởng nhớ tới các linh hồn. Nếu các con ông Gióp đă được thanh tẩy nhờ lễ hi sinh của cha họ (G 1, 5), tại sao chúng ta lại có thể hoài nghi rằng những của lễ của chúng ta dâng cầu cho người chết sẽ không đem lại an ủi cho họ? Vậy chúng ta đừng ngần ngại cứu giúp những người đă ra đi, và dâng những kinh nguyện cầu cho họ".

5. Trong sách Tự thuật của thánh Augustinô kể về bà thánh Monica Mẹ Ngài như sau: Trước khi qua đời, bà Thánh đă nói với con ḿnh là thánh Augustinô rằng: "Khi Mẹ chết rồi, con chôn xác Mẹ ở đâu cũng được, đừng bận tâm về việc chôn táng, Mẹ chỉ xin các con một điều là, bất cứ các con ở đâu, hăy nhớ tới Mẹ nơi bàn thờ Chúa".

* Các Công đồng Giáo hội tuyên ngôn:

1. Công đồng Lyon (1245 và 1247), Công đồng Florence (1438-1445), và nhất là Công đồng Trentô (1545-1563) trong khóa 6, số 22 và 25  dạy rằng: "Ai dám quả quyết sau khi được ơn thánh sủng, tội lỗi được tha và h́nh phạt đời đời được xóa bỏ cho các hối nhân, và không có h́nh phạt tạm bởi tội ở đời này cũng như trong Luyện ngục trước khi cửa Thiên đàng được mở, th́ kẻ ấy phải vạ tuyệt thông".

2. Công đồng Trentô khóa 25, ngày 4 tháng 12 năm 1563 tuyên ngôn thêm: "Giáo hội Công Giáo được Chúa Thánh Thần dạy do?, theo các văn kiện và truyền thống xa xưa của các Giáo phụ, và mới đây trong Công đồng này dạy rằng: Có Luyện ngục, và các linh hồn bị thanh tẩy tại đó, được giúp đỡ nhờ những lời cầu nguyện của các tín hữu, và nhất là bởi công nghiệp Thánh lễ Misa".

3. Công đồng Vaticanô 2 (năm 1962-65) trong Hiến chế Tín lư về Giáo hội đă tuyên ngôn: "Cho tới khi Chúa ngự đến trong uy nghi, có tất cả các thiên thần theo Người, và khi sự chết bị hủy diệt, mọi vật đều qui phục Người, th́ trong số các môn đệ Chúa, có những kẻ c̣n tiếp tục cuộc hành tŕnh nơi dương thế, có những kẻ đă hoàn tất cuộc sống này và đang được tinh luyện, và có những kẻ được hiển vinh đang chiêm ngưỡng rơ ràng chính Thiên Chúa duy nhất trong Ba ngôi như Ngài hằng có" (GH 49)

4. Sách Giáo lư Giáo hội Công giáo được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 ban hành năm 1992 tuyên bố trong khoản 1030 như sau: "Những ai chết trong ân sủng và t́nh nghĩa Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, th́ tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của ḿnh, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, hầu đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui Thiên đàng".

5. Cũng sách Giáo lư Giáo hội Công giáo trên khoản 1031 viết thêm: "Giáo hội gọi Luyện ngục là cuộc thanh tẩy cuối cùng này của những người được chọn, hoàn toàn khác với h́nh phạt của những kẻ bị kết án trầm luân. Giáo hội đă tŕnh bày giáo lư đức tin về Luyện ngục, nhất là tại Công đồng Florentia năm 1439 và Công đồng Trentô năm 1563. Dựa vào một số bản văn Kinh Thánh, Truyền thống Giáo hội nói đến thứ lửa thanh luyện (1 Cr 3, 15; 1 Pr 1,7).

6. Khoản 1032 sách Giáo lư viết tiếp: "Giáo huấn này cũng dựa vào cách cầu nguyện cho kẻ đă chết, như được nói đến trong Kinh Thánh: "Đó là lư do tại sao ông Giuđa Macabê đă truyền phải dâng hi lễ đền tội cho những người đă chết, để họ được giải thoát tội lỗi ḿnh" (2 Mcb 12, 46). Ngay từ những thời gian đầu, Giáo hội đă tôn trọng việc tưởng nhớ những người đă qua đời, và dâng lời cầu khẩn cho họ, nhất là dâng thánh Lễ, để họ được thanh tẩy và tiến vào phúc chiêm ngưỡng Thiên Chúa (Công đồng Lyon 2 năm 1274). Giáo hội cũng khuyên làm việc bố thí, hưởng các ân xá và làm các việc đền tội để giúp những người đă qua đời

* Tâm lư con người muốn có nơi đền tội hơn là bị đọa phạt muôn đời:

Nhiều người dân các nước trên hoàn cầu vẫn tin có nơi đền tội trước khi linh hồn được siêu thoát về nơi cực lạc.

Theo tâm lư chung, khi cha Mẹ, vợ chồng, anh chị em, họ hàng, bạn hữu ta qua đời, ai trong chúng ta lại không muốn các ngài được siêu thoát, được sống trong nơi hạnh phúc, mát mẻ, an nhàn. Nhưng nếu các ngài chưa đáng được vào nơi hạnh phúc Thiên đàng ấy, nếu các ngài chưa thanh sạch để vào gặp Chúa thanh sạch vô cùng, nếu các ngài chưa thánh thiện để vào gặp Chúa thánh thiện vô cùng, tự các ngài sẽ muốn có một thời gian, một nơi để tẩy luyện, để chuẩn bị gặp Chúa. Đàng khác, bởi con người yếu đuối lầm lỗi, ta không dám nghĩ rằng, người thân yêu của ta sẽ được lên Thiên đàng ngay, ta cũng không muốn nghĩ rằng người thân yêu của ta đă làm điều gian ác đến nỗi phải xuống Hỏa ngục, nếu suốt đời đă cố gắng giữ đạo Chúa. Vậy chắc các ngài  c̣n phải đền bù tội lỗi ở một nơi nào đó, nơi đó gọi là Luyện ngục.

Bằng chứng từ người quá cố: Trong sách Mạc khải của thánh nữ Gêtruđê in năm 1875 tại Poitiers bên Pháp kể rằng: "Trong tu viện thánh nữ có một nữ tu trẻ rất đạo đức nên được thánh nữ yêu mến cách riêng, nữ tu này qua đời trong hương thơm thánh thiện. Khi thánh nữ đang phó dâng linh hồn nữ tu này cho Chúa, thánh nữ được ngất trí đi. Bà thấy nữ tu mới qua đời đang đứng trước ṭa Chúa, quanh ḿnh nữ tu có hào quang sáng láng và được mặc y phục diễm lệ. Tuy nhiên nữ tu tỏ vẻ buồn và luống cuống, mặt cúi xuống đất, xấu hổ, không dám nh́n tôn nhan Chúa. H́nh như nữ tu muốn chạy trốn đi ẩn ḿnh. Thánh nữ Gêtruđê rất ngạc nhiên, bà thưa cùng Bạn Các Trinh nữ: "Lạy Chúa êm dịu tốt lành vô cùng, sao Chúa không gọi bạn Chúa đến cùng Chúa, cho bạn Chúa vào Nước Thiên đàng mà để bạn Chúa đứng xấu hổ, e thẹn trước Nhan Chúa như vậy?". Chúa Giêsu mỉm cười, vời nữ tu lại gần, nhưng nữ tu run rẩy, kinh hăi định chạy trốn. Thánh nữ liền nói với nữ tu: "Sao Chúa gọi con mà con không đến, con lại chạy đi?" Nữ tu trả lời: "Thưa Mẹ yêu dấu, con thấy ḿnh không đáng đến trước mặt Con Chiên trong sạch vô cùng. Con vẫn c̣n vài lầm lỗi. Để được đứng trước Con Chiên, con phải trong sáng như ánh mặt trời. Con chưa được trong sạch như vậy, dù cửa Thiên đàng mở sẵn cho con, con cũng không dám vào, trừ khi con được thanh tẩy hoàn toàn mọi vết nhơ. Nếu con vào bây giờ, ca đoàn trinh nữ theo sau Con Chiên sẽ kinh hăi đẩy con lại". Thánh nữ lại nói: "Mẹ thấy quanh con đă có ánh sáng bao bọc rồi mà?" Nữ tu trả lời: "Thưa MẸ, đó chỉ là phần ngoài của ánh vinh quang, để mặc chiếc áo vinh quang này, người ta phải sạch hết mọi vết nhơ tội lỗi" (Purgatory p. 70-72).

Chúng ta cùng tin như Giáo hội dạy rằng: Sau khi chết và chịu phán xét, có một nơi để thanh tẩy, để đền bù phần phạt bởi tội lỗi chưa được đền bù, hoặc đền bù chưa đủ khi c̣n sống, nơi đó là Luyện ngục. Luyện ngục, nơi Thiên Chúa tỏ ra công bằng nhưng cũng tỏ ra thương xót con người yếu đuối, ham điều hữu h́nh hơn điều vô h́nh.

Giáo hội luôn khuyến khích con cái ḿnh khi c̣n sống, cứu giúp các linh hồn Luyện ngục, bởi khi đă phải vào nơi đó, các ngài không thể tự cứu ḿnh được nữa, thời gian lập công đă chấm dứt.

Phúc cho người Công Giáo tin vào mầu nhiệm các Thánh Thông công: Các Thánh trên Thiên đàng, các linh hồn trong Luyện ngục, các tín hữu c̣n sống trên trần gian cùng thông hiệp giúp đỡ nhau. Điều đó an ủi người c̣n sống cũng như người đă ra đi trước chúng ta. 

 

Lm. Mark, CMC