Đọc Kinh Mân Côi Cứu Các Linh Hồn Luyện Ngục

Mân côi, cũng gọi là Văn côi hay Môi khôi, Mai khôi, được dùng để gọi những kinh Kính mừng kính Đức Mẹ. Kinh này phần đầu là lời chào của Tổng thần Gabriel khi đến báo tin Đức Mẹ thụ thai Chúa Cứu Thế "Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà", thêm lời chúc tụng của bà thánh Isave ca tụng Đức Mẹ là "Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con ḷng Bà gồm phúc lạ". Phần thứ hai là lời cầu của Giáo hội: "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử". Xin cho bây giờ, "khi nay" được ơn sống thánh, và trong giờ chết, "lâm tử" được ơn chết lành trong tay ba Đấng Giêsu Maria Giuse để được về hưởng t́nh yêu Chúa muôn đời. Amen (Ước được như vậy).

Kinh Mân côi nhắc lại cho Đức Mẹ đầy ơn phúc trước mặt Đức Chúa Cha, là Mẹ Đức Chúa Con, và là Bạn chí thiết Đức Chúa Thánh Thần. Khi nghe lời chào đó, tâm hồn Đức Mẹ lại hân hoan rộng mở ca ngợi Thiên Chúa và sẵn sàng ban tràn ơn cho con cái c̣n đang ở chốn lưu đày, nhất là cho các linh hồn đớn đau trong Luyện ngục. Chính Đức Mẹ đă phán với Thánh Đaminh rằng," Một trong những hiệu quả chính của kinh Mân Côi là cứu rơi các linh hồn trong Luyện ngục."

Ngày 1 tháng 1 năm 1967 Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đă ban ơn đại xá cho những ai đọc đủ 50 kinh Mân côi chung với gia đ́nh, chung trong nhà thờ, chung trong Tu viện, chung một nhóm người trong Hội đoàn, với những điều kiện thông thường là xưng tội trước hoặc sau đó vài ba tuần, rước lễ chính ngày lănh đại xá, đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng cầu theo ư Đức Giáo Hoàng. Ai không đọc đủ 50 kinh hoặc không đủ các điều kiện nói trên cũng vẫn được hưởng Tiểu xá để chỉ cho các linh hồn theo ư muốn.

* Thánh Alano ḍng Đaminh kể lại về nhiều tu sĩ và nữ tu đang khi đọc kinh Mân Côi đă thấy các linh hồn từ Luyện ngục hiện về, các linh hồn này có mang dấu Thánh giá trên trán nài xin các vị tiếp tục đọc kinh Mân côi cho ḿnh. Nhờ kinh Mân Côi giáo dân đọc hằng ngày mà một số lớn linh hồn Luyện ngục được lên Thiên đàng ngày này qua ngày khác.

Trong 15 ơn Đức Mẹ hứa với Thánh Alanô, ban cho những ai thành tâm sốt sắng đọc kinh Mân côi, có ơn thứ 9 Đức Mẹ hứa rơ rệt rằng: "Mẹ sẽ mau mắn cứu vớt các linh hồn siêng năng lần hạt Mân côi ra khỏi Luyện ngục".

* Linh mục Eusebio Nieremberg là người rất thương các linh hồn trong Luyện ngục, ngài thường đọc kinh Mân côi cầu cho các linh hồn. Ngài đă thuật lại truyện sau đây minh chứng Đức Mẹ đă thương một tội nhân  có ḷng tôn sùng và siêng năng đọc kinh Kính mừng kính Đức Mẹ:

"Ở tỉnh Aragon trong nước Tây ban nha, có một thiếu nữ nhan sắc tuyệt vời, tên là Alexandria. Nàng là con nhà giầu sang, quyền thế, nên nhiều gia đ́nh quư phái muốn hỏi nàng cho con trai ḿnh. Trong số đó cho hai thanh niên nhất định tranh nhau cho bằng được mới thôi. Khi thấy ḿnh kém vế, không thể nào tranh giành ảnh hưởng với t́nh địch, một trong hai thanh niên mù quáng đến nỗi hạ sát Alexandria để trả thù đối phương. Y chặt đầu cô, quăng xuống một giếng kia cách kín đáo không ai biết. Sau đó ba hôm, Thánh Đaminh t́nh cờ đi qua, thấy đầu cô đă nổi lên trên mặt nước và nói năng được như người c̣n sống, đồng thời xin Thánh nhân ban phép giải tội.

Tin này đồn ra khắp nơi nhanh chóng, người ta tuốn đến bên giếng đông nghịt để xem sự lạ chưa từng có. Khi Alexandria đă xưng tội xong, Thánh Đaminh buộc cô phải nói ra bởi lư do nào mà cô được ơn đặc biệt quá sức tưởng tượng như vậy. Vâng lời Thánh Đaminh, cô Alexandria thuật lại rằng, "Sở dĩ con được ơn Đức Mẹ thương cách đặc biệt này là bởi từ thuở nhỏ, con vẫn có ḷng kính mến Đức Mẹ và siêng năng đọc kinh Mân côi có ư xin được ơn ăn năn xưng tội trước khi chết."

Nhờ dịp này, Thánh Đaminh khuyến khích mọi người theo gương cô trong việc đọc kinh Mân côi tôn sùng Đức Mẹ, tin chắc chắn sẽ được hưởng nhiều ơn quí hóa do Đức Mẹ ban.

Qua hai ngày sau, đầu cô Alexandria mới ch́m xuống nước. Mười lăm ngày sau, cô hiện về với Thánh Đaminh cám ơn ngài đă lo liệu cho ḿnh được chịu phép giải tội trong trường hợp đặc biệt đó, nói đoạn cô tươi cười vui vẻ từ giă Thánh nhân để lên Thiên đàng hưởng tôn nhan Mẹ lành (Lm. Nguyễn Tri Ân, Tháng Mân Côi Đức Bà, 1960, trang 203). 

 

Lm. Mark, CMC