Lănh Ân Xá Cứu Các Linh Hồn Luyện Ngục

Điều thuộc đức tin là: Giáo hội có quyền ban Ân xá. (D. 989,998).

Ân xá là ơn Giáo hội ban nhờ công nghiệp Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các Thánh, để tha h́nh phạt tạm người ta phải chịu bởi những tội đă được Chúa tha.

Ân xá có hai loại: Đại xá (tha hết), và Tiểu xá (tha một phần).

Mọi tín hữu có thể lănh đại xá, tiểu xá cho ḿnh hoặc nhường lại cho người đă qua đời (Giáo Luật 994).

Muốn hưởng ân xá, tín hữu phải có những điều kiện sau:

1. Phải đọc kinh hay làm việc Giáo hội dạy để lănh ân xá. Trước khi đọc kinh hay làm việc ấy phải giục ḷng ăn năn chê ghét dốc ḷng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đă phạm (Tông huấn Ân xá số 26).

2. Phải xưng tội ít nhiều ngày trước hoặc sau ngày lănh đại xá, rước lễ chính ngày lănh đại xá, và cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng là đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng, hay một kinh nào tùy ḷng đạo đức mọi người. Khi viếng nhà thờ để lănh đại xá sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin kính.

Bà Thánh Brigitta nói: "Ai lănh được một đại xá trước khi chết, th́ sẽ được tha thứ và được rước vào Thiên đàng ngay, như khi vừa lănh Bí tích Rửa tội mà chết vậy".

Ngày 1.1.1967, Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ Lục đă định lại các ân xá. Mọi ngày chỉ được lănh một đại xá, trừ khi gần chết được lănh thêm một đại xá nguy tử (số 24).

Tiểu xá có thể lănh một ngày nhiều lần (số 24,3).

Sau đây xin kể những kinh, những việc có đại xá, tiểu xá: 

I. CÁC KINH CÓ ĐẠI XÁ (theo số trong Tông huấn)

22. Đọc kinh Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành rất cam thay sau khi Rước lễ các Thứ Sáu Mùa Chay, và Tuần Thương khó. Các ngày khác chỉ được tiểu xá.

26. Đọc kinh Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đă yêu dấu loài người quá bội vào ngày lễ kính Trái Tim Chúa  để đền tạ Chúa. Các ngày khác chỉ được tiểu xá.

27. Đọc kinh Lạy Đức Chúa Giêsu rất êm ái dịu dàng, là Đấng đă chuộc tội loài người ta vào ngày lễ Chúa Giêsu Vua. Các ngày khác chỉ được tiểu xá.

48. Đọc chung và suy ngắm 50 kinh Mân côi trong nhà thờ, hoặc nhà nguyện công, hoặc với gia đ́nh, cộng đồng tu tŕ, hay hội đạo đức. Ngoài ra chỉ được tiểu xá.

59. Hát kinh "Đây Nhiệm tích vô cùng cao quư" tối Thứ Năm Tuần Thánh và lễ Ḿnh Thánh Chúa. Hát các lúc khác chỉ được tiểu xá.

60. Hát kinh Tạ Ơn Chúa (Te Deum) chiều ngày cuối năm. Hát lúc khác chỉ được tiểu xá.

61. Hát kinh Đức Chúa Thánh Thần (Veni Creator) ngày đầu năm mới và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Các lúc khác chỉ được tiểu xá. 

II. CÁC VIỆC CÓ ĐẠI XÁ

3. Viếng Chúa, chầu Ḿnh Thánh Chúa nửa giờ. Không đủ nửa giờ chỉ được tiểu xá.

11. Viếng một trong bốn đại Thánh đường Rôma vào lễ Bổn mạng đại thánh đường ấy, hoặc tùy chọn một lần trong năm.

12. Lănh phép lành Đức Giáo Hoàng ban cho Rôma và thế giới (dù qua radio, TV).

13. Viếng nghĩa địa cầu hồn trong ṿng 8 (tám) ngày đầu tháng 11. Viếng các ngày khác chỉ được tiểu xá.

17. Thờ lạy và hôn kính Thánh giá ngày Thứ Sáu Tuần thánh theo nghi lễ Giáo hội.

23. Dự nghi lễ bế mạc Đại Hội Thánh Thể.

25. Cấm pḥng ba ngày trọn.

28. Giờ nguy tử, dù không thể có Linh mục tới ban các Bí tích cuối cùng và phép lành Ṭa Thánh, Giáo hội cũng ban đại xá cho những ai trong đời sống đă có thói quen đọc kinh cầu nguyện (trường hợp này thói quen đó thay ba điều kiện xưng tội, rước lễ, cầu theo ư Đức Giáo Hoàng). Người nguy tử hôn kính tượng Thánh giá, giục ḷng ăn năn tội để lănh đại xá.

35. Dùng Thánh giá, tràng hạt, ảnh đeo Đức Giáo Hoàng hay Đức Giám Mục đă làm phép (để tôn kính, lần hạt...) vào ngày lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô Phaolô, và đọc bản tuyên xưng Đức Tin (kinh Tin kính). Dùng Thánh giá, tràng hạt, ảnh đeo do Linh mục làm phép chỉ được tiểu xá.

41. Nghe vài bài giảng trong kỳ có Linh mục tới giảng đại phúc, cấm pḥng và dự nghi lễ trọng thể bế mạc. Nghe các bài giảng lúc khác chỉ được tiểu xá.

42. Người Rước lễ lần đầu và những người dự Thánh lễ ấy.

43. Linh mục dâng lễ đầu tay trọng thể và những người dự lễ ấy.

49. Linh mục tuyên hứa lại trung thành với Ơn gọi tu tŕ và những ai dự lễ trọng kỷ niệm 25, 50, 60 năm thụ phong Linh mục.

50. Cung kính đọc Kinh Thánh đủ nửa giờ. Không đủ nửa giờ chỉ được tiểu xá.

63. Viếng và suy gẫm đủ 14 đàng Thánh giá. Đi từng nơi, nếu ít người.

65. Viếng nhà thờ giáo xứ ngày lễ Bổn mạng nhà thờ ấy, hoặc ngày 02 tháng 8 (ngày đặc ân Portiuncula của nhà thờ Thánh Phanxicô tại nước Ư).

66. Viếng nhà thờ, hoặc bàn thờ ngày được làm phép hiến thánh.

67. Viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện công hay bán công vào Chúa Nhật trước hoặc sau, hoặc chính lễ các Thánh để cầu cho các linh hồn Luyện ngục.

68. Viếng nhà thờ, nhà nguyện ḍng ngày kính Vị Thánh Sáng lập.

69. Dự một nghi lễ tại nhà thờ trong thời gian Đức Giám Mục hay Đại diện thăm mục vụ Giáo xứ. Nếu chỉ viếng nhà thờ trong thời gian đó th́ được tiểu xá.

70. Tuyên lại lời hứa khi lănh Bí tich Rửa tội vào đêm Vọng Phục Sinh, hoặc vào ngày kỷ niệm được Rửa tội theo quăng Giáo hội quen dùng (từ bỏ ma quỉ, tin kính Thiên Chúa). Tuyên lại lúc khác chỉ được tiểu xá.

III. CÁC KINH CÓ TIỂU XÁ

2. Kinh Tin, Cậy, Mến, và ăn năn tội.


6. Kinh Lạy ơn Ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng Người.


9. Kinh Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin, hoặc Lạy Nữ vương Thiên đàng.

 

10. Kinh Lạy Linh Hồn Chúa Kitô.

 

16. Kinh Tin kính các Thánh Tông đồ (Tôi tin kính ĐCT là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất).

 

19. Kinh Vực sâu.

 

29. Kinh Cầu Tên Đức Chúa Giêsu, kinh Cầu Trái tim Chúa, Máu Thánh Châu Báu Chúa, kinh Cầu Đức Bà, kinh Cầu ông Thánh Giuse, kinh Cầu Các Thánh.

 

30. Kinh Ngợi khen (Magnificat, Linh hồn tôi ngợi khen Chúa).


32. Kinh Hăy nhớ (Lạy Thánh Nữ Đồng trinh Maria là   Mẹ rất nhân từ).


33. Thánh vịnh Thống hối 50.


37. Kinh cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục, Tu sĩ (được giáo quyền chuẩn nhận).


38. Dùng ít phút cầu nguyện thầm trong trí.


39. Lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng (Ta hăy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng...).


44. Cầu nguyện cho Giáo hội hợp nhất (theo bản kinh được chấp nhận).

 

46. Lời cầu nghỉ yên (Lạy Chúa xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy).

 

51. Kinh Lạy Nữ vương (Lạy Nữ vương  Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống).

 

54. Tôn kính Thánh theo ngày chỉ trong lịch Công Giáo (đọc lời nguyện theo sách lễ, hoặc đọc kinh kính vị Thánh ấy).

 

57. Kinh Trông cậy (Chúng con trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời). 

IV. CÁC VIỆC CÓ TIỂU XÁ

1. Tiểu xá ban chung cho tín hữu nào trong khi làm việc bổn phận và chịu gian nan ở đời, hướng tâm trí lên cùng Chúa, khiêm nhường trông cậy thầm đọc một lời cầu xin (để giữ và gia tăng sự kết hợp với Chúa Kitô), bởi Chúa đă phán:

Matthêu 7,7-8 "Hăy xin sẽ được, hăy t́m sẽ thấy, hăy gơ sẽ mở".
Matthêu 26,40 "Tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ",

1 Corinhtô 10,31 "Dù anh chị em ăn uống hay làm việc ǵ, nhớ làm bởi vinh Danh Chúa".

Công đồng Vaticanô 2, Hiến chế Giáo hội số 41, Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân số 4 cũng khuyên những lời tương tự.

2. Tiểu xá ban chung cho tín hữu trong tinh thần đức tin và t́nh thương, hy sinh sức khỏe, hoặc của cải giúp anh chị em túng cực (của ăn, áo mặc, an ủi), bởi Chúa đă phán:

Matthêu 25,35-36 "Khi Ta đói, ngươi đă cho Ta ăn... Khi Ta yếu ngươi đă thăm viếng".

1 Gioan 3,17-18 "Ai có của, khi thấy anh chị em ḿnh túng cực mà khóa ḷng lại, hỏi kẻ ấy có thật ḷng yêu mến Chúa chănǵ"

Công đồng Vaticanô 2 trong Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân số 8, số 31, Hiến chế Giáo hội trong thế giới ngày nay số 93 cũng khuyên những lời tương tự.

3. Tiểu xá ban chung cho tín hữu trong tinh thần thống hối, tự nguyện từ bỏ những cái được phép, những cái thỏa ḷng ḿnh (để cầm hăm dục vọng, bắt xác thịt sống nghèo và khổ sở như Chúa Kitô), bởi Chúa đă phán:

Luca 9,23 "Ai muốn theo Ta, hăy từ bỏ ḿnh, vác Thánh giá ḿnh hằng ngày mà theo Ta".

Thư Roma 8,13 "Nếu bởi tinh thần, anh chị em giết chết việc xác thịt, anh chị em sẽ được sống".

Công đồng Vaticanô 2 trong Sắc lệnh Huấn luyện Linh mục số 9, Hiến chế Giáo hội số 10, số 41 cũng có những lời khuyên tương tự.

15. Rước lễ thiêng liêng (Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Phép Ḿnh Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con...)

20. Dạy giáo lư, hoặc học giáo lư Công Giáo.

34. Tham dự làm Tuần Chín tại nhà thờ trước lễ Sinh nhật Chúa, lễ Hiện Xuống, lễ   Mẹ Vô Nhiễm.

45. Dự Cấm pḥng tháng.

55. Làm dấu Thánh giá: Nhân danh Cha và con và Thánh Thần Amen.

 * Thánh nữ Madalena đệ Pazzi và các nữ tu ḍng bà rất nhiệt thành lănh ân xá cho các linh hồn. Trong truyện về thánh nữ, linh mục Cepari kể rằng: Thánh nữ đă giáo huấn, chăm sóc cho một nữ tu trong ḍng người rất đặc biệt. Khi nữ tu qua đời, xác c̣n để trong nhà thờ như thói quen. Thánh nữ được ơn xuất thần, thấy linh hồn nữ tu bay về Thiên đàng tràn ngập niềm vui. Thánh nữ giơ tay chào rằng: "Tạm biệt, chị bay về Thiên đàng như chim bồ câu đẹp đẽ, chúng tôi c̣n phải ở 'chốn khách đầy này'. Ôi chị đẹp chừng nào, ai có thể tả được vinh quang Chúa ban để thưởng công nhân đức của chị? Chị ở trong Luyện ngục không bao lâu, xác chị chưa chôn xuống đất mà hồn chị đă lên Thiên đàng. Giờ đây chị thấy đúng như lời tôi đă nói trước với chị: Tất cả những đau khổ ở đời này không thể sánh được với những vinh quang Chúa dành cho các bạn hữu của Người". Cũng trong lần ngất trí này, thánh nữ đă được biết linh hồn nữ tu chỉ phải qua 15 giờ trong Luyện ngục, bởi nữ tu đă phải chịu nhiều đau khổ ở đời này, và bởi nữ tu đă cẩn thận lănh nhận những ân xá Giáo hội ban cho các con cái ḿnh nhờ công nghiệp Chúa Kitô.

* Thánh nữ Têrêsa đă viết trong tác phẩm của người, ca tụng giá trị cao nhất trên những ân xá nhỏ nhất Giáo hội ban phát. Thánh nữ kể rằng: Một nữ tu ḍng bà sống một đời b́nh thường, nhân đức b́nh thường như bao nữ tu khác. Nữ tu này qua đời, và thánh nữ rất ngạc nhiên thấy linh hồn nữ tu về Thiên đàng ngay sau khi chết, đến nỗi thánh nữ tưởng rằng không có Luyện ngục. Khi thánh nữ Têrêsa bày tỏ sự ngạc nhiên này, Chúa đă cho bà biết: Bởi nữ tu này khi c̣n sống đă hết sức cẩn thận lănh nhận các ân xá Giáo hội ban, nhờ phương thế này, nữ tu được tha hết các nợ nần phải trả ngay trước khi qua đời, nữ tu được coi như thật trong sạch trước ṭa Chúa phán xét (Purgatory p. 255).

* Tại thành phố Venexia nước Ư, một Linh mục chủ tâm đi viếng nhà thờ Assisi để lănh đại xá Giáo hội ban, trên đường đi, ngài bị bệnh phải vào trọ tại nhà một Linh mục bạn. Thấy ḿnh sắp chết, ngài xin cha bạn tiếp tục viếng nhà thờ Assisi thay ḿnh để được ơn giải thoát khỏi Luyện ngục sớm. Rồi Linh mục ấy qua đời. Cha bạn chần chừ chưa đi viếng nhà thờ Assisi như lời hứa. Một hôm Linh mục đă chết hiện về rất đau đớn phàn nàn với Linh mục bạn: Tại sao c̣n chần chừ chưa đi viếng nhà thờ để lănh đại xá cứu ḿnh, và xin cha bạn viếng càng sớm càng tốt. Cha bạn thu xếp công việc và lên đường ngay. Khi viếng xong, cha đă chết cũng được tha khỏi Luyện ngục, ngài hiện về sáng láng như ánh mặt trời cảm ơn cha bạn, rồi bay thẳng về Thiên đàng (Charity p.147).

Chúng ta nên sốt sắng và siêng năng lănh đại xá, tiểu xá để cứu cha Mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn hữu chúng ta và cứu các linh hồn, nhất là các linh hồn mồ côi. Chúa đă phán: "Các con đong cho ai đấu nào, người ta sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy" (Mt 7,22).

Nay ta cứu người, mai người cứu ta.

 

Lm. Mark, CMC

 

* * * * *   * * * * *