Rước Lễ Cứu Các Linh Hồn Luyện Ngục

Bởi ḷng yêu thương các linh hồn, trước khi chịu chết chuộc tội, Chúa Giêsu đă lập Bí tích Ḿnh Thánh để ở lại yên ủi dẫn dắt chúng ta về trời. Ngài cho phép chúng ta được rước Ngài như của ăn uống để nên một với chúng ta trong t́nh yêu. Thánh Têrêxa Chúa Hài Đồng đă nói: "Lạy Chúa, không phải bởi thích ở trong b́nh vàng b́nh bạc mà Chúa ở lại trần gian, nhưng chính là bởi Chúa muốn ở trong tâm hồn các bạn của Chúa". Chúng ta hăy năng cầu nguyện với Chúa trong tâm hồn ḿnh, và cầu xin Chúa giải thoát các linh hồn Luyện ngục.

Giáo lư Công đồng Trentô dạy hai cách rước lễ:

1. Rước lễ cách Bí tích trong mầu nhiệm Thánh Thể.

2. Rước lễ cách thiêng liêng bởi giục ḷng tin cậy kính mến ước ao rước Chúa Giêsu vào ḷng.

Luật Giáo hội ngày nay ban phép cho giáo dân mọi ngày được Rước Lễ cách Bí tích hay rước lễ thật một lần, nếu dự thêm lễ nữa được rước lễ thêm lần nữa (GL.917) và một lần thứ ba nếu rước lễ như của ăn đàng khi gần chết (GL.921,2).

Rước lễ thiêng liêng bao nhiêu lần trong một ngày cũng được.

Rước lễ sinh muôn vàn ơn ích, bởi được kết hợp Chúa và kết hợp với nhau  trong Giáo hội, được xóa bỏ các tội nhẹ và thêm ơn thánh hóa, được thêm sức chống trả chước cám dỗ và sửa nết xấu, nhất là được bảo đảm sự sống đời đời.

* Một lần thánh Raymunđô dâng lễ có bà thánh Catarina Siena tham dự. Sau khi truyền phép, bà khát khao rước Chúa quá sức, nên khi Thánh Raymunđô bẻ Ḿnh Thánh và bỏ phần nhỏ vào chén Máu Thánh, Ngài thấy nửa kia biến đâu mất. Hoảng sợ ngài quay t́m chung quanh xem Ḿnh Thánh rơi chô nào, nhưng Thánh Catarina thưa rằng: "Chúa đang ngự trong miệng con." Bởi bà bị bệnh hay ói, nên không được phép rước Chúa. Bà khát khao, bà không thể chịu bệnh nếu thiếu Ḿnh Thánh Chúa, nên Chúa đă làm phép lạ để đến với bà.

* Chân phúc Angela thú nhận, bà không thể chịu những nỗi khổ trên đời, nếu Chúa Giêsu không dạy cách Rước lễ thiêng liêng.

* Bà Đáng kính Gioanna Thánh giá được Chúa phán rằng: "Mỗi khi bà rước lễ thiêng liêng, Chúa ban ơn cho bà như khi bà rước lễ thật vậy".

Giáo hội cũng ban ân xá cho những ai rước lễ thiêng liêng (Tông huấn Ân xá số 15 của Đức Giáo hoàng Phaolô 6).

Việc rước Ḿnh Thánh Chúa c̣n sinh ơn ích cứu rỗi các linh hồn trong Luyện ngục.

* Thánh nữ Gêtruđê cứu rất nhiều linh hồn Luyện ngục, bà thánh thích nhất là những ngày được rước lễ. Thời đó giáo dân chưa được phép rước lễ hằng ngày. Một lần Chúa phán với Thánh nữ: "Làm sao Cha từ chối lời con cầu xin cho các linh hồn Luyện ngục trong những ngày con rước lễ được, bởi con là bạn trăm năm của Cha".

* Khi thánh nữ Mađalena de Paoăi  thấy linh hồn em ḿnh đang chịu đau khổ trong Luyện ngục, bà cảm kích, chan ḥa nước mắt kêu than: "Ôi linh hồn khốn cực chừng nào, ôi h́nh khổ dữ dằn chừng nào, sao người ta không hiểu điều đó và không chịu vác thánh giá ḿnh khi c̣n sống ở đời này? Em ơi, sao khi c̣n sống em không nghe lời chị khuyên và bây giờ em nóng ḷng muốn chị nghe lời em van xin. Em xin chị điều ǵ đây? Bà thánh lắng nghe đếm tới số 107, bà nói lớn, đó là 107 lần Rước lễ mà em tôi xin phải không? Được, chị sẽ Rước lễ, nhưng than ôi, thời gian dài chừng nào. Lạy Chúa tôi, nếu Chúa cho phép, chị sẽ xuống Luyện ngục để giải thoát em, và tránh cho những người khác khỏi phải xuống nơi này".

* Cha Đáng kính Lui Blosio thuật truyện một linh hồn Luyện ngục quanh ḿnh đầy lửa nóng rát rúa quá sức hiện về với ngài lúc giáo dân rước lễ và nài xin rằng: "Xin ngài bởi ḷng kính mến Chúa và ḷng thương các linh hồn làm ơn rước lễ chỉ cho tôi một lần, nhưng dọn ḿnh thật sốt sắng trước khi rước lễ, có như vậy, tôi sẽ được ra khỏi chốn nóng nảy đau đớn tôi đang chịu bởi tội thờ ơ với Bí tích Ḿnh Thánh Chúa khi c̣n sống". Cha Đáng kính Lui đă sốt sắng rước lễ chỉ cho linh hồn ấy, và ngài đă thấy linh hồn bay vào Thiên đàng.

Chúng ta hăy siêng năng và sốt sắng dọn linh hồn bằng ḷng tin cậy kính mến, khiêm nhường, nhất là cậy nhờ Đức Mẹ giúp ta dọn ḿnh và cảm ơn Chúa để được nhiều ơn phúc cứu rơi các linh hồn Luyện ngục. 


Lm. Mark, CMC