CHƯƠNG III: Chứng Qủy Nhập

Giáo Luật

 

Trước khi chấm dứt chương nói lư thuyết về hiện tượng quỷ nhập, thiết tưởng nên kể ra đây những quy định của Giáo Luật liên quan tới việc trừ quỷ. Trong cuốn Codex juris ecclesiastici (sách luật của Giáo sĩ), có ba điều luật từ 1151 đến 1153:

 

Điều 1151: "Cho dẫu có quyền năng trừ quỷ, nếu không nhận được phép đặc biệt và khẩn cấp của Đấng Bản Quyền tức Đức Giám mục của ḿnh, th́ không ai có thể trừ quỷ một cách hợp pháp cho những người bị quỷ nhập".

 

Đấng Bản Quyền chỉ nên ban phép này cho linh mục có đạo đức, khôn ngoan và không có ǵ đáng trách trong cách sống; và vị linh mục này chỉ được thi hành việc trừ quỷ sau khi đă xem xét chăm chú và cẩn thận và đă nhận thấy một cách chắc chắn đối tượng ḿnh trừ quỷ là thực sự bị quỷ nhập.

 

Điều 1152: Các thừa tác viên hợp pháp có thể thi hành phép trừ quỷ không chỉ cho các tín hữu hay tân ṭng mà c̣n cho những người ngoài Công giáo hay đă bị vạ tuyệt thông nữa".

 

Điều 1153: "Khi thi hành phép trừ quỷ trong lễ rửa tội, trong lúc truyền phép Thánh Thể, hay khi chầu phép lành, th́ vị trừ quỷ phải chính là thừa tác viên hợp pháp làm các nghi lễ đó".

 

Điều luật này muốn nói rằng: Nếu trong những trường hợp cần kíp người nào cũng có thể rửa tội cho người khác được, th́ trong việc trừ quỷ công khai, chính thức và hợp pháp, chỉ có những thừa tác viên rửa tội long trọng - nghĩa là rửa tội với tất cả những lễ nghi do Giáo Hội lập ra, trong đó có nghi thức trừ quỷ - và những thừa tác viên cử hành Truyền Phép hay cử hành Chầu Phép Lành, mới được phép trừ quỷ một cách hợp pháp, công khai và chính thức với phép của Giám mục mà thôi.

 

Thật thế, Giám mục không bao giờ ban quyền trừ quỷ một cách long trọng cho ai ngoài những linh mục đă được tuyển chọn kỹ lưỡng về khả năng trừ quỷ và tư cách sống của vị đó.

 

Tác giả: Gm. Cristiani

 

* * * * *   * * * * *

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170