CHƯƠNG IX: Sự Hiện Diện Của Satan Trong Thế Giới Ngy Nay

Cch Thức Biểu Lộ Của Satan

Chng ta hy đi st vấn đề hơn. Vấn đề l: lm sao nhận ra được sự hiện diện của Satan? Hy tm cu trả lời trong cc sch Tin Mừng, đ l nguồn mạch nh sng của chng ta.

Đức Gisu đ ni nhiều điều về Satan m chng ta cần phải sưu tập lại để nghiền ngẫm.

Một hm Người ni với những người biệt phi khng ngừng mưu hại Người: "Cc ng l con ci ma quỷ, nn cc ng muốn lm theo muốn của n l cha của cc ng. Ngay từ ban đầu, ma quỷ đ l kẻ giết người. N khng khi no đứng về pha chn l v n chẳng bao giờ thnh thật. Đối với n, gian tr chỉ l một điều rất tự nhin, v n vốn l đứa gian tr v l cha đẻ của mọi dối tr" (Ga 8,44).

Như thế chưa đủ sng tỏ sao?

Nếu chng ta muốn biết sự hiện diện của Satan được biểu lộ thế no trong thế giới chng ta đang sống ngy nay, chng ta chỉ cần nhận ra những điều dối tr quan trọng được tuyn bố vo thời đại ny, v sự tiến bộ đ đạt được trong nghệ thuật giết người hiện nay.

Thế giới cng thấm nhuần sự dối tr, sinh mạng con người cng bị coi thường v cng bị ci chết đe doạ, th sự hiện diện của Satan cng r rệt!

Lm sao chng ta c thể nghi ngờ về hai điểm ny được? Sự dối tr v giết người, đ l hai dấu hiệu r rng cho thấy sự c mặt của Satan. Chng ta khng thể sai lầm khi quả quyết sự hiện diện của Satan trong những dối tr quan trọng v những đe doạ khủng khiếp về mạng sống con người m chng ta đang chứng kiến vo thời đại ny.

Tc giả: Gm. Cristiani

 

* * * * *   * * * * *

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170