CHƯƠNG I: Ma Qủy Quấy Nhiễu Thánh Gioan Maria Viannây

Lời Chứng Của Y Sĩ

Bây giờ chúng ta đă có đủ chứng cớ để bác bỏ những giải thích quá sơ lược cho rằng những hiện tượng ma quái được kể ra đây là do việc ăn chay hăm ḿnh quá đáng của cha Viannây, hay do khuynh hướng cho bất kỳ chuyện ǵ xảy đến cũng đều do siêu nhiên cả của ngài. Các linh mục bạn của ngài khởi đầu cũng nghĩ như vậy. Nhưng rồi họ cũng phải thay đổi ư kiến. Cuối cùng, mọi người đều phải công nhận sự b́nh tĩnh lạ thường và lành mạnh của ngài, và công nhận những chuyện xảy ra giữa ngài và Satan là có thực. Ngài nói những chuyện đó một cách rất tự nhiên, vừa nói vừa pha tṛ châm biếm. Cathérine Lassagne đă nhiều lần lưu ư tới những chuyện ngài kể cho những người chung quanh về đề tài ấy. Như ta đă biết, đó cũng chính là một trong những phản ứng của ngài đối với ma quỷ: "Tao sẽ nói với họ tất cả những ǵ mày làm để người ta cười mày!".

Chúng ta cũng nên nghe các y sĩ của ngài nói về vấn đề này. Tất cả những người sống gần ngài đều nói rằng ngài hoàn toàn quân b́nh về thể lư cũng như tâm lư. Người ta hỏi ông J.B Saunier, là bác sĩ thường xuyên chữa bệnh cho ngài, về những chuyện ma quỷ quấy nhiễu. Khi người ta dám mở miệng ra nói với ông hai tiếng "ảo ảnh", th́ ông trả lời một cách quả quyết rằng: "Để trả lời cho những cố gắng nhằm giải thích những hiện tượng thuộc loại này về mặt sinh lư, chúng tôi chỉ có một điều phải nói, là nếu người ta có thể chấp nhận những giải thích ấy khi đă biết rơ những sự kiện được thực hiện trong những điều kiện bệnh lư xảy ra đồng thời, khiến ta thấy được bản chất của những sự kiện, là những sự kiện b́nh thường không bao giờ gây ra một khuyết tật nào - như tŕ độn, động kinh hay những dấu hiệu điên loạn - th́ không thể nào gán cho những sự kiện đó có cùng một nguyên nhân khi chúng hội tụ lại với nhau như trong trường hợp của cha Viannây, khi mọi chức năng trong cơ thể ngài đều hoạt động rất điều ḥa, ư tưởng của ngài rất rơ ràng minh bạch, nhận thức rất tinh tế, phán đoán và cách nh́n rất chắc chắn, sự tự chủ rất đầy đủ, sức khoẻ kỳ diệu của ngài giữ được măi, hầu như không hề bị suy giảm giữa những công việc liên tục đến hàng loạt khiến ngài phải tiêu hao sức lực".

Y sĩ này có lư. Những ơn siêu nhiên mà Thiên Chúa ban cho cha sở họ Ars để tôn vinh ngài đă được ghép với những tính tốt tự nhiên của ngài, những tính tốt mà lịch sử dễ dàng nhận thấy. Ngài có những thiên tư cần thiết để trừ quỷ một cách hữu hiệu hơn bất cứ một linh mục nào khác trong địa phận của ngài, và có thể hơn mọi linh mục đồng thời với ngài.

Một hôm, Đức Cha Devie, giám mục của ngài, đă làm cho một số những kẻ phê b́nh ngài phải câm miệng: "Tôi không biết là cha sở Ars có được đào luyện hay không, nhưng tôi biết rằng ngài được ơn soi sáng". Đức Cha rất xác tín về điều đó đến nỗi đă ban cho ngài được phép toàn quyền sử dụng mọi quyền năng trừ quỷ của ngài trong tất cả mọi trường hợp đến với ngài. Chúng ta sẽ thấy ngài làm việc ấy trong một chương khác trong sách này.

Nhưng trước đó, chúng ta nên tiếp tục t́m hiểu những cuộc tấn công của ma quỷ trong đời sống của vị thánh thời đại này.

Tác giả: Gm. Cristiani

 

* * * * *   * * * * *

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170