CHƯƠNG I: Ma Qủy Quấy Nhiễu Thánh Gioan Maria Viannây

Những Lần Ma Qủy Hiện Ra

Chính cha Monnin c̣n tự hỏi ma quỷ có thực sự hiện ra với cha sở Ars không? Cha muốn nói về sự hiện ra thấy được, không phải chỉ là tai nghe mà là mắt thấy. Chúng ta biết là nhiều lần ma quỷ đă thổi vào mặt cha, và cha đă cảm nhận trên mặt ḿnh có cái ǵ đó giống như một con chuột chạy qua. Nhưng ngài có trông thấy Satan không? Thấy nó dưới h́nh thức nào? Cha Monnin trả lời cho câu hỏi này bằng hai sự kiện.

Một hôm, vào lúc ba giờ sáng, cha Viannây thấy một con chó đen lớn có đôi mắt sáng quắc, lông lởm chởm, nó cào cào xuống đất ở chỗ trước đó vài tuần lễ người ta đặt xác của một người chết chưa xưng tội. Trông thấy con chó ở một chỗ như thế ngài sợ lắm! Ngài không hề nghi ngờ về thực chất của con chó đó. Ngài chắc chắn đó là quỷ, và nó trốn vào trong toà giải tội của ngài. Cha Monnin c̣n nói thêm: người ta thấy sự kiện này có một cái ǵ giống hệt như ở trong đời sống của thánh Stanislas ở Kotska: ma quỷ đă hiện ra với vị thánh này khi ngài bị bệnh, dưới lốt một con chó giận dữ, có vẻ như muốn phóng bổ vào ngài, và ngài đuổi nó ba lần bằng cách làm dấu thánh giá.

Cha Viannây c̣n kể rằng quỷ đă hiện ra với ngài dưới lốt những con dơi bay vào pḥng ngài và bay chung quanh giường của ngài. Chúng nhiều đến nỗi các bức tường trở thành đen kịt.

Sự kiện đó khiến chúng ta, cũng như cha Monnin, tự hỏi có phải cha sở Ars là người duy nhất nghe, cảm thấy hay xem thấy nhiều chuyện khó tin như thế không?

Lời Chứng

Về vấn đề này, chúng ta đă có sẵn một câu trả lời. Khi ma quỷ bắt đầu quấy nhiễu, cha sở Ars không biết chuyện ǵ xảy ra cả. Cha đă cầu cứu và nhận được sự can thiệp của một vài người trong họ đạo: anh chàng Verchère và vài người khác nữa. Tất cả những người đó đều đă nghe thấy như ngài. Tất cả đều sợ hăi, c̣n sợ hăi hơn ngài nữa. Tất cả đều kết luận như ngài, rằng không thể lẫn lộn những tiếng động mà họ nghe được với những tiếng động tự nhiên. Cha Monnin c̣n trưng ra những nhân chứng khác, và chúng tôi cũng tường thuật lại sau cha chính những nhân chứng ấy, v́ họ đă đến xác nhận với chúng tôi sự kiện chính trong số những sự kiện ma quỷ quấy nhiễu ở Ars, chung quanh thánh Gioan-Maria-Viannây.

Năm 1829, khi những "chuyện ma quỷ" ấy đă xảy ra được 5 năm, th́ có một linh mục trẻ thuộc giáo phận Lyon đến Ars, linh mục này là con bà quả phụ Bibot, bà là người đă giúp cho cha sở thánh biết bao nhiêu công việc, ngay từ khi ngài được bổ nhiệm tới họ Ars.

Cha Bibot cũng được cha Viannây tín nhiệm như mẹ ḿnh. Cha đến với ngài để cấm pḥng. Đương nhiên cha được ngài tiếp đón hết sức thân t́nh, v́ ngài biết ơn mẹ của cha một cách sâu xa. Và cha ở trong nhà xứ của ngài.

Chúng tôi có một tŕnh thuật của cha Bibot về những ǵ xảy ra lúc đó ở nhà xứ họ Ars. Tŕnh thuật này được cha Renard, bạn cha Bibot, kể lại. Cha Renard hỏi cha Bibot:

- Cha ngủ tại nhà xứ. Vậy cha hăy cho tôi biết những chuyện ma quỷ xảy ra ở đó. Có thật là nó gây ra những tiếng động không? Cha có nghe thấy không?

- Có chứ, cha Bibot trả lời, đêm nào tôi cũng nghe thấy. Nó nói bằng một giọng nheo nhéo và hoang dại, giống như những tiếng kêu của loài hươu nai. Nó cứ quanh quẩn quanh những cái màn của cha sở, và lay động những cái màn đó dữ dội. Nó gọi đích danh ngài: Tôi nghe rơ mồn một những câu: "Viannây! Viannây! Mi làm ǵ đó! Cút đi! Xéo đi!".

- Những tiếng động và kêu la ấy hẳn phải làm cha sợ hăi chứ?

- Không hẳn vậy! Tôi không nhát gan đâu, vả lại, cha Viannây có mặt ở đó làm tôi an tâm. Tôi cầu xin Thiên Thần Bản Mệnh ǵn giữ và tôi ngủ được. Nhưng tôi thực sự tội nghiệp cho cha sở: tôi không muốn ở lại măi với ngài. V́ tôi chỉ ở đó như một khách tới thăm, nên tôi cũng phải rút lui "có trật tự", mặc cho Thiên Chúa lo liệu.

- Cha có hỏi cha sở ở đó không?

- Không, tôi có ư định đó nhiều lần, nhưng v́ sợ làm phiền ngài, nên không dám mở miệng. Tội nghiệp cha sở! Tội nghiệp cho con người thánh thiện đó! Làm sao ngài có thể sống được giữa những cảnh đảo điên như thế?

Đó là một chứng cứ rất rơ ràng. Cha Bibot đă nghe thấy, đă tội nghiệp cho cha sở. Ngài thẩm định rằng việc chịu đựng những cuộc tấn công được lập đi lập lại hằng đêm như thế quả là quá sức của ngài. Cuộc chiến đấu liên tục với ma quỷ này là một chuyện xảy ra thực sự, và làm cho người ta mệt lừ.

Có điều nên ghi nhớ trong bài tường tŕnh của cha Bibot, đó là lời cha đă nghe: những lời mà Satan cứ lập đi lập lại hoài vào tai cha sở: "Viannây! Viannây! Mi làm ǵ đó? Cút đi! Xéo đi!".

Chúng tôi sẽ nhấn mạnh những lời này sau. Nhưng ngay bây giờ, chúng ta có thể biết rằng đó là một trong những h́nh thức ma quỷ bách hại hay quấy nhiễu cuộc đời của cha Gioan-Maria-Viannây, người giải tội và làm cho người ta trở lại với Chúa không biết mệt!

Tác giả: Gm. Cristiani

 

* * * * *   * * * * *

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170