CHƯƠNG VIII: Những Cảnh Trừ Qủy

Kết Luận

 

Đây là lần đầu tiên chúng tôi kể một cách tổng hợp và đầy đủ những cảnh quỷ nhập và những cảnh trừ quỷ của trường hợp này. Chúng tôi xin rút ra một số những kết luận quan trọng.

 

Trước hết, có một sự giống nhau trong tất cả những kinh nghiệm thuộc loại đặc biệt này. Dưới mắt chúng tôi, những lần trừ quỷ - tại Ars, ở Illfurth, ở Natal, tại Việt Nam, ở Plaisance, hay ở một nơi nào đó tại Pháp, vào khoảng cùng một thời gian đó - luôn luôn có một số biến cố, với những t́nh tiết có cùng một đặc tính, và cũng có những tiếng ḥ hét, kêu la, nhăn mặt, vặn vẹo, kháng cự của Satan... Và kết quả sau những nỗ lực trừ quỷ gay go bằng những lời cầu nguyện của Giáo Hội, th́ sự chiến thắng cuối cùng thường là nhờ sự can thiệp rơ ràng và hữu h́nh của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm.

 

Kế đó, người ta không thể lầm lẫn được giữa những trường hợp quỷ nhập mà chúng tôi đă kể lại, và những trường hợp điên cuồng thuần tuư và đơn giản, v́ có những điểm khác biệt rất hiển nhiên.

 

Một là những kinh nguyện trong sách Các phép hoàn toàn vô hiệu đối với chứng điên cuồng tự nhiên.

 

Hai là người điên không bao giờ lại được khoẻ khoắn hơn nhờ phép trừ quỷ, cũng không bao giờ có được giọng nói như sấm vang của một người bị quỷ nhập.

 

Ba là chứng điên loạn không thể biến mất ngay tức khắc như hầu hết các trường hợp quỷ nhập mà chúng ta đă khảo sát trên đây.

 

Giữa những trường hợp điên loạn và những trường hợp quỷ nhập, không có cùng một thứ triệu chứng, cùng một thứ trị liệu, cũng như không cùng có những kết quả đạt được.

 

Cuối cùng, trong những trường hợp điên loạn, người ta không bao giờ thấy có sự hiện diện của một trí tuệ siêu nhiên và rơ ràng là khác hẳn với trí tuệ của bệnh nhân như người ta vẫn thường thấy trong những trường hợp quỷ nhập. Giáo Hội đ̣i hỏi phải có những dấu hiệu đó mới cho phép trừ quỷ.

 

Những suy tư này dẫn chúng tôi đến những nghiên cứu liên quan tới những chứng cớ cho thấy Satan đang hiện diện trong thế giới ngày nay. Chương kế tiếp sẽ dùng chính những kết luận mà chúng tôi vừa tŕnh bày làm khởi điểm để đi tới, và nó sẽ cho phép chúng tôi xác nhận những kết luận đó một cách dứt khoát và vĩnh viễn.

 

Tác giả: Gm. Cristiani

 

* * * * *   * * * * *

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170