CHƯƠNG VIII: Những Cảnh Trừ Qủy

Một Vài Chú Thích

 

Có cần phải chú thích về bài tường thuật vừa rồi không? Nó sáng tỏ từ đầu tới cuối. Người ta chỉ nhận xét rằng người chồng phân biệt rất rơ những lúc vợ anh sống bằng lương tri của nàng, và những lúc mà ma quỷ (có lúc anh gọi là "Con Thú dơ bẩn") nói và hành động bằng thân xác của nàng thay cho nàng. Từ đầu đến cuối buổi trừ quỷ, con quỷ nói rơ về giao ước được kư kết với tên thầy lang chữa bệnh bằng nhân điện mà nó có nói tên ra, về sự ép buộc mà tên này áp đặt lên nó bắt nó nhập vào thân xác người phụ nữ này. Sự kiện quỷ nhập ở đây được biểu hiện bằng việc vặn vẹo thân người, bằng những tiếng rú, những đau đớn gây ra do nước thánh, do việc đặt thánh giá lên người nạn nhân, do việc nh́n thấy Đức Trinh Nữ Maria.

 

Không phải tự nhiên mà một phụ nữ bị bệnh lại cảm thấy đau đớn như vậy v́ những phương thế tự chúng là vô hại. Tại Bordeaux, theo lời chứng của một tu sĩ đă trừ quỷ nhiều lần, th́ đặc biệt vào ngày 31-8-1953, người bị quỷ nhập co thắt dữ dội trong những hoàn cảnh đó, và con quỷ đă nói bằng đủ mọi giọng: kiêu ngạo, run sợ, năn nỉ, hứa hăo... Ngoài ra, gương mặt của người bị quỷ nhập trông rất kinh tởm!

 

Mặt khác, chúng ta nhận thấy có một điều rất giống nhau giữa cái cảnh mà chúng ta vừa chứng kiến với những cảnh đă được mô tả trong chương trước về người phụ nữ bị bùa ngải ở Plaisance. Chúng ta đang theo dơi cũng loại môi trường đó, trong cũng cuộc chiến đấu đó, trong cũng những thứ biến cố đó. Điều này càng trở nên rơ ràng hơn trong những buổi trừ quỷ mà chúng tôi sắp kể lại.

 

Những buổi trừ quỷ là những trận chiến rất sôi động và mệt nhọc đến nỗi không thể kéo dài lâu được, và đó là lư do rất đơn giản buộc vị linh mục phải tạm ngưng buổi trừ quỷ để lại tiếp tục trong một lần khác.

 

Tác giả: Gm. Cristiani

 

* * * * *   * * * * *

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170