CHƯƠNG X: Chủ Nghĩa Satan Và Những Tṛ Chơi Của Satan

Những Tṛ Chơi Satan

Chúng tôi đă nói chuyện cha sở thánh họ Ars nghĩ ǵ, nói ǵ về việc chiêu hồn và cầu cơ.

Gần chúng ta hơn rất nhiều, chính xác là ngày 26-11-1995, cha Berger-Bergès, vị trừ quỷ đă được chúng tôi nói đến, có đặt 4 câu hỏi như sau cho con quỷ đang hiện diện trong một người bị quỷ nhập:

1. Tṛ chiêu hồn là một khoa học hay một sự lừa phỉnh? Có phải chính ngươi là đạo diễn trong tṛ chiêu hồn không?

Trả lời: Nó chậm răi trả lời bằng cử điệu, nó dùng ngón tay chỉ rằng chính nó.

2. C̣n tṛ cầu cơ? Có phải chính ngươi di chuyển con cơ không?

Trả lời: "Phải, nhưng không phải chỉ có một ḿnh ta, mà cần phải có cả những người tham dự nữa! Phải hợp tác với nhau mới làm con cơ chạy được".

3. Trong tṛ chiêu hồn, có những bản văn kư tên Marc Aurèle. Vậy ai kư tên Marc Aurèle? Chính ngươi hay một người nào của ngươi? (Tôi rất nhấn mạnh câu hỏi này, cha Berger nói. Nó không trả lời, nó nói rằng nó không muốn trả lời. Cuối cùng, nó nói rằng nó không được phép trả lời. Tuy nhiên, nó có một cử chỉ nhỏ mà tôi nhận ra, cử chỉ đó cho tôi biết là chính nó. Nó làm như một người trả lời một cách bí mật để Thiên Chúa không thấy được nó trả lời ǵ hết!...)

4. Thế c̣n cái tṛ bói bài là tṛ ǵ vậy?

Satan trả lời: "A! Cần phải có những người làm ăn sinh sống bằng nghề này!" Nó cho biết rằng bói bài là một trong những phương tiện nó dùng để lường gạt sự ngu xuẩn của con người.

Điều đó khiến chúng ta thấy được khía cạnh kỳ cục của thời đại. Việc coi bói bài khiến chúng ta trở về với những khía cạnh trẻ con nhất của ngoại giáo thời xưa.

Tác giả: Gm. Cristiani

 

* * * * *   * * * * *

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170