DẪN NHẬP

Chúa Giêsu Chịu Cám Dỗ

 

Điểm đầu tiên khiến chúng ta phải lưu ư là việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc. Có ba cuốn Tin Mừng nói về cơn cám dỗ này, cho ta thấy Chúa Giêsu và Satan đối đầu với nhau. Nhưng nên ghi nhớ điều này: không có ai chứng kiến cuộc chạm trán để đời này cả. Nếu không được đích thân Chúa Giêsu kể lại, th́ ba tác giả Tin Mừng nhất lăm không thể biết ǵ về chuyện này. Ngài cũng phải vất vả khi nói cho các môn đệ hiểu được những ǵ đă xảy ra giữa Ngài và ma quỷ. Ngài muốn ta biết rằng Ngài đă thấy quỷ, có thể nói được là "thấy tận mắt": lúc đó, Satan đă đề nghị với Ngài nhiều việc, muốn Ngài sống dưới ách của nó, muốn Ngài làm trệch hướng! Tóm lại, Chúa Giêsu đă muốn chịu cám dỗ, và Ngài đă chịu cám dỗ thực sự. Ngài đă tỏ lộ cho những kẻ theo Ngài biết cơn cám dỗ ấy thế nào: Satan chỉ cho Ngài thấy thế gian và bảo: "Ta sẽ cho ngươi toàn bộ quyền thế của các nước trên thế giới này; cùng với vinh quang của chúng! Quyền hành đó đă được trao vào tay ta, và ta muốn trao cho ai tuỳ ư! Vậy nếu ngươi thờ lạy ta, th́ tất cả những cái đó sẽ thuộc về ngươi!" (Lc 4,5-7)

 

Chúng ta đừng nghĩ rằng cơn cám dỗ đó quá hạn hẹp. Thực ra, nó bao gồm những chiều kích của mọi người sống trên hành tinh này. V́ thế, Satan nghĩ rằng nó cũng bao gồm cả những chiều kích của Chúa Giêsu nữa.

 

C̣n về phía Chúa Giêsu, ba lần Ngài gọi Satan là "thủ lănh thế gian này" (Ga 12,27; 14,30,16,11), nghĩa là Ngài cũng đồng ư với Satan trong việc nh́n nhận rằng nó có ưu thế trên mọi nước ở trần gian. Khi nói tới những tŕnh thuật về cơn cám dỗ trong sa mạc, cha Lagrange so sánh nó với những bài "khởi ngôn" trong những bi kịch cổ, trong đó toàn bộ kịch bản sẽ diễn xuất đều được loan báo và ám chỉ trước. Cuộc chiến đấu giữa Chúa Giêsu và Satan là một khởi ngôn thuộc loại này. Nó nói lên tất cả sứ mạng của Chúa Giêsu. Ngài chỉ đến để lật đổ sự thống trị của Satan thôi. Thánh Gioan đă phải nói trong thư thứ nhất của ngài rằng: "Con Thiên Chúa đă xuất hiện để phá huỷ những việc làm của ma quỷ" (1Ga 3,8). V́ thế, toàn bộ sách Tin Mừng chắc chắn ghi lại đầy đủ những hành động Chúa Kitô đă làm để chống lại Satan, và những hành động Satan đă làm để chống lại Chúa Kitô. Và quả thực là thế! Người ta không thể không ngạc nhiên khi đọc sách Tin Mừng của chúng ta. Nếu không tin chắc chắn rằng Satan đang hiện diện và hành động giữa chúng ta, th́ người ta sẽ không thể hiểu ǵ về những cuốn Tin Mừng.

 

Tác giả: Gm. Cristiani

 

* * * * *   * * * * *

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170