DẪN NHẬP

Lời Chúa Trong Tin Mừng

 

Khi nói một quả quyết nào đó là "Lời Chúa trong Tin Mừng", chúng ta xác nhận rằng quả quyết ấy là chân lư vững chắc không cần phải bàn căi nữa.

 

Đối với Kitô hữu, Đức Kitô là một quyền bính tối thượng, quyền bính mà ta phải cúi đầu tuân phục, phải hết ḷng tin cậy và yêu mến. Ngay cả đối với những người không tin Chúa, Đức Kitô cũng là một trong số những nhân vật phi phàm nhất của lịch sử. Ngài là biểu tượng của ngay thẳng và chân thật. Ngài là người đă nói: "Lời nói của các con phải: có th́ nói có, không th́ nói không". Tất cả những ǵ không theo nguyên tắc đó đều thiếu đúng đắn!

 

Vậy chúng ta hăy tự hỏi Đức Kitô nghĩ ǵ và nói ǵ về Satan. Về điểm này cũng như về mọi điểm khác liên quan đến đời sống tôn giáo của con người, sách Tin Mừng đều nói rất chuẩn mực và dứt khoát. Nếu những người mất đức tin không chấp nhận tính chuẩn mực và dứt khoát của Tin Mừng, th́ chắc chắn, nếu không nại đến Tin Mừng, họ sẽ không hiểu ǵ về năo trạng tôn giáo của những thế kỷ trước đây ở Pháp. Những ai đă hoặc đang tin rằng ḿnh đă tiếp xúc với ma quỷ, những ai đă bị chúng tấn công như cha sở họ Ars, những ai bị mọi người coi là "bị quỷ nhập" và được người ta trừ quỷ cho, tất cả những người đó đều đă hết lời giải thích những t́nh trạng mà họ cảm thấy, đă được nói đến trong sách Tin Mừng và trong Truyền Thống phát xuất từ Tin Mừng.

 

Hăy mở sách Tin Mừng ra xem Tin Mừng có nói về Satan không?

 

Có những câu chuyện về những người bị quỷ nhập, về việc trừ quỷ không?

 

Chính Chúa Giêsu có tin ma quỷ không?

 

Và Ngài nói ǵ về ma quỷ?

 

Tác giả: Gm. Cristiani

 

* * * * *   * * * * *

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170