DẪN NHẬP

Những Thí Dụ

 

Nếu kể ra đây tất cả những đoạn Tin Mừng nói tới ma quỷ th́ quá dài. Chúng ta chỉ nên kể ra những đoạn chính yếu.

 

Chúa Giêsu khởi sự rao giảng ở Galilê, và thánh Marcô viết rằng Ngài "đuổi quỷ" (Mc 1,30). Trước khi Ngài giảng bài giảng trên núi, dân chúng quy tụ chung quanh Ngài. Tại sao vậy? Thánh Luca cho chúng ta biết: "để được Ngài chữa bệnh, và tất cả những ai bị thần ô uế dằn vặt đều được chữa lành cả" (Lc 6,18). V́, như thánh Matthêu nói: "Người ta dẫn đến với Ngài tất cả những ai lâm t́nh trạng khốn khổ, bị những bệnh tật và đau khổ khác nhau, cả những người bị quỷ nhập, điên dại và bại liệt" (Mt 4,24).

 

Khi nói tới Maria Mađalêna, thánh Luca nói rơ là nàng được Chúa Giêsu chữa cho khỏi "bảy quỷ" (Lc 8,2). Khi sai các môn đệ rao giảng ở Galilê, Chúa Giêsu ban cho họ quyền năng trên ma quỷ. Khi họ trở về, Ngài nói với họ: "Ta đă thấy Satan từ trời rơi xuống như một ánh chớp" (Lc 10,17-20).

 

Một hôm Chúa Giêsu chữa lành người phụ nữ mà "quỷ dữ đă khiến cho đau ốm suốt 18 năm". Khi người cai quản nhà hội bất b́nh với Chúa v́ hôm đó là ngày sa-bát, th́ Chúa Giêsu trả lời: "Đồ giả h́nh! Trong ngày sa-bát, há các ngươi chẳng thả ḅ hay lừa trong chuồng ra dẫn chúng đi uống nước sao? C̣n người con gái của Abraham đây, ma quỷ đă cầm buộc suốt 18 năm nay, lại chẳng nên cởi trói cho nó trong ngày sa-bát sao?" (Lc 13,10-17).

 

Chúng ta hăy nhớ có lần Chúa đuổi bọn quỷ tự xưng là đám đông, v́ chúng cư ngụ rất đông ở trong người bị chúng ám đó. "Đám đông" ấy xin Ngài cho phép chúng nhập vào đàn heo. Ngài cho phép, và tất cả đàn heo đều nhảy xuống hồ chết đuối hết (xem cả ba Tin Mừng nhất lăm, nhất là Mc 5,1-20).

 

Cái nét khôi hài trong tŕnh thuật này khiến người ta hết sức chú ư. Các con quỷ được mô tả hoàn toàn đúng. Người ta cảm nhận được bản chất và tính t́nh của chúng.

 

Người ta thấy được "tâm lư" của chúng. Chúng ta lại trở lại vấn đề này: khi chúng nhập vào một người nào th́ chúng làm ǵ? Đức Cha Catherinet viết: "Chúng đặt để và thực hiện ở đó những rối loạn bệnh tật tương tự như bệnh điên. Chúng có một cảm thức nhạy bén và biết Chúa Giêsu là ai. Chúng phủ phục xuống lạy Ngài một cách trơ trẽn, xin xỏ Ngài, cầu khẩn Ngài như cầu khẩn Thiên Chúa, lo sợ bị Ngài ném chúng trở lại "Vực Sâu". Để tránh điều đó, chúng xin được nhập vào đàn heo và cư ngụ ở đó. Vừa mới nhập vào đàn heo th́ chúng đă làm hại đàn súc vật đó một cách dữ dằn và độc ác bằng một quyền năng khiến chúng ta ngạc nhiên không kém tính hay thay đổi của chúng".

 

Trong những tŕnh thuật khác về đuổi quỷ của sách Tin Mừng, chúng ta đều thấy những nét được kể ra sau đây ở nhiều mức độ khác nhau: sợ hăi, khúm núm, quyền năng, bất lương, hay thay đổi và ngay cả tức cười nữa.

 

Tóm lại, không những người Công giáo, mà ngay cả các sử gia nghiêm chỉnh cũng không thể không nhận thấy rằng: Chúa Giêsu không phải chỉ nói một cách giới hạn như những người đồng thời với Ngài vẫn nói, Ngài không có ư nói hùa theo sự dốt nát và thành kiến của những người chung quanh Ngài, mà thực sự chính Ngài cũng tin rằng Satan hiện diện và hoạt động trong thế gian, Ngài ǵn giữ chúng ta chống lại Satan, đến nỗi trong sách Tin Mừng, chỗ nào đọc cũng thấy có Satan. Điều đó khiến chúng ta phải đặt vấn đề, một vấn đề mà chúng ta phải khảo sát một cách hết sức chuyên chú.

 

Tác giả: Gm. Cristiani

 

* * * * *   * * * * *

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170