DẪN NHẬP

Thời Thượng Cổ

 

Không thể nói rằng những Kitô hữu nguyên thuỷ bị ám ảnh về những tác động của ma quỷ. Chúng ta có thể trưng dẫn những đoạn văn của Phêrô và Phaolô, những đoạn văn luôn luôn thức thời mà chúng ta phải coi là sát với thực tế. Chúng ta phải chiến đấu với ma quỷ. Đời sống luân lư chỉ là một cuộc chiến đấu. Có một cái ǵ khác hơn là thịt và máu. Con rồng (tượng trưng cho ma quỷ) vẫn luôn luôn hoạt động. Trong sách Khải huyền, thánh Gioan đă nói tất cả những ǵ phải nói về sự biến thiên, thăng trầm của lịch sử Kitô giáo. Nhưng chắc chắn rằng "con rồng" đóng một vai tṛ quan trọng hàng đầu. Những thời bị bách hại xảy ra rất nhiều lần trong lịch sử Giáo Hội, chắc chắn là do ma quỷ. Mặt khác, chắc chắn rằng các Kitô hữu đầu tiên coi việc thờ phượng các tượng thần của ngoại giáo là thờ phượng ma quỷ. Những thần ngoại giáo dưới con mắt của họ đều là ma quỷ.

 

Tuy vậy, khi bàn tới tất cả những điều đó, chúng ta không cho rằng các Giáo phụ đă từng nói quá đáng. Thánh Augustino đă thấy rơ hai thành tŕ. Ngài đă mô tả hai thành tŕ đó một cách rơ ràng, quả quyết, với một nhăn quan rộng lớn của một thiên tài về tâm linh.

 

Đôi khi ta thấy ngài bi quan, nhưng bi quan về một lư do hoàn toàn khác không phải v́ nhăn quan thần học của ngài về ma quỷ. Ngài không chỉ quy cho ma quỷ tất cả những ǵ là đen tối trong hành động của con người. Chúng ta cũng có phần trách nhiệm trong đó. Trái lại, chúng ta nghe thánh nhân xác nhận về ma quỷ rằng "con chó đă bị xiềng lại" - chúng ta sẽ trở lại vấn đề này sau. Ma quỷ không thể làm ǵ chống lại chúng ta mà không do chúng ta. Chính v́ chúng ta đồng ư mà ma quỷ mới có sức mạnh. Chính v́ chúng ta chống lại mà ma quỷ trở thành yếu đuối.

 

Những câu chuyện quỷ quái nhất từ thời xa xưa của Kitô giáo mà chúng ta nghe kể đều xuất phát từ những câu chuyện của các Giáo phụ trong sa mạc. Thánh Antôn đă đánh nhau xáp lá cà với ma quỷ. Những vị ẩn tu ở Thébaide, các tu sĩ thuộc mọi ḍng tu và mọi thời đại đều có chuyện lôi thôi với Satan. Ở ḍng chúng tôi có thánh Martin, ngài có ít nhiều kinh nghiệm về ma quỷ. Tuy nhiên, chúng ta có thể liếc mắt qua những trang sử thời Trung Cổ, lật giở những trang sách của các nhà thần học kinh viện cỡ lớn để t́m hiểu về ma quỷ, mà khỏi phải sợ thấy ma quỷ hiện lên. Các tác giả đặc biệt nghiên cứu về văn chương thời Trung Cổ liên quan tới những hiện tượng quỷ nhập hay những tṛ ma thuật đều cho rằng: Những bậc đại sư - như Albertô Cả, Tôma Aquinô, Duns Scot - có khuynh hướng bác bỏ những phép lạ mạo danh của các thầy phù thủy. Rồi vào thế kỷ XV, Gerson và triết gia cuối cùng theo chủ nghĩa duy danh là Gabriel Biel đă chống đối nhau: người trước th́ xác nhận, người sau th́ phủ nhận quyền năng của ma quỷ trên trần gian này.

 

Tác giả: Gm. Cristiani

 

* * * * *   * * * * *

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170