Phụng Vụ & Mục Vụ

Lược sử cộng đoàn VN

Giờ phụng vụ & mục vụ

Bản tin Chúa Nhật

Lịch công giáo

Hội đồng mục vụ

Giáo lư - Việt ngữ

Liên lạc các cha

Đơn xin gia nhập cộng đoàn

H́nh ảnh sinh hoạt

Video sinh hoạt cộng đoàn

Phim công giáo

Nhạc thánh ca

Nghe bài giảng - suy niệm

Audio các thánh tử đạo VN

Bài suy niệm

Hiểu đạo và sống đạo

Chuyện đạo

Các kinh thường đọc

40 câu hỏi về Thánh Lễ

Sức khoẻ & đời sống

H́nh thiên nhiên/nghệ thuật

Chuyện vui

Trang mạng nối kết

 
 
 

  Thánh Lễ Cuối Tuần:

     - Thứ Bảy 4:30 PM (English)

     - Chúa Nhật 9:00 AM (English)

     - Chúa Nhật 10:30 AM (tiếng Việt)

 

Thánh Lễ ngày thường:  thứ Hai - thứ Sáu 7:00 AM (English)

 

Giải Tội: Thứ Bảy 3:30 PM

 

  Các Ngày Lễ Buộc và Lễ Trọng: Thánh Lễ 7:00 tối

 

  Thứ Năm và Thứ Sáu đầu tháng: Thánh Lễ 7:00 tối

 

  Thứ Bảy mỗi tuần: Thánh Lễ 10:00 AM

 

Giáo Lư Tân Ṭng & Hôn nhân: 12:00 - 2:00 PM (Chúa Nhật)

 

Giáo Lư/Việt Ngữ/Thiếu Nhi Thánh Thể: 12:15 - 3:00 PM (Chúa Nhật)

 

  Rửa Tội: 10:00 AM Thứ Bảy đầu tháng. Liên hệ với cha xứ trước 3 tuần

 

  Hôn Phối: Liên lạc với cha xứ trước 6 tháng

 

  Xức Dầu: Bất cứ lúc nào

 

 

* * * * * *   * * * * * *

 

 

 

 

                                      Church of Saint Columba
                                      1327 Lafond Avenue
                                      St. Paul, MN 55104
                                      Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170