Mùa Thu Trên Vùng Đông Bắc Minnesota

(Photos by Linda Nguyen)

 

Sáng sớm thứ Bảy (October 3rd), tôi có một chuyến đi dài đến vùng đông bắc Minnesota để ngắm cảnh mùa thu, buối sáng hôm đó trời rất lạnh và có nhiều mây, lái xe trên 3 tiếng để đến Gooseberry Falls State Park, sau đó đến Split Rock Lighthouse, Palisade Head, and Beaver Bay. Khoảng cách từ Beaver Bay để quay trở về nhà mất 4 tiếng lái xe.

 

 

Lake Superior is the largest of the Great Lakes of North America.

 

Lake Superior is the largest of the Great Lakes of North America.

 

 

 

 

 

 

Gooseberry Falls State Park is a state park of Minnesota, on the North Shore of Lake Superior.

 

Gooseberry Falls State Park

 

Gooseberry Falls State Park. Lái xe 3 tiếng để đi đến chỗ này.

Vào mùa thu, lượng nước chảy rất ít, không dồi dào như mùa hè.

 

 

Gooseberry Falls State Park

 

Gooseberry Falls State Park

 

Gooseberry Falls State Park

 

Gooseberry Falls State Park

 

Gooseberry Falls State Park

 

 

 

 

 

Split Rock Lighthouse is a lighthouse located southwest of Silver Bay, Minnesota, USA on the North Shore of Lake Superior. 

 

Ngọn hải đăng này đă được cho vào danh sách di tích lịch sử quốc gia, bây giờ chỉ sử dụng để phục vụ cho khách du lịch đến tham quan ngọn hải đăng.

 

 

 

 

 

 

 

Lake Superior

 

Palisade Head is a large rock formation on the North Shore of Lake Superior in the U.S. state of Minnesota.

 

Palisade Head is a large rock formation on the North Shore of Lake Superior in the U.S. state of Minnesota.

 

 

Beaver Bay cách Duluth một tiếng lái xe.

 

Beaver Bay cách Duluth một tiếng lái xe. Từ Beaver Bay để trở về nhà mất 4 tiếng lái xe.

 

 

Photos by Linda Nguyen

Saturday October 3rd, 2020

 

* * * * *   * * * * *