Fort Lauderdale in Florida

(Photos by Linda Nguyen)

 

Fort Lauderdale is a city of Florida, 25 miles north of Miami, it's known for its beaches and boating canals.

 

 

 

 

 

 

 

Chiếc tàu lớn này trị giá 80 triệu đô. Chỉ có những tỷ phú Mỹ mới có thể sở hữu chiếc tàu này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos by Linda Nguyen

Friday July 30, 2021

 

* * * * *   * * * * *