Trial Gardens

(Photos by Linda Nguyen)

 

Được nghỉ ngày lễ cuối tuần dài của Fourth of July, với những ngày bận rộn nấu ăn và ăn tiệc cả ngày (giống như bao người sống ở Mỹ), hôm nay rảnh rỗi, sau khi lau chùi bóng láng 2 con ngựa sắt, mặc dù thời tiết vào buổi trưa rất nóng (gần 100 độ F), tôi lại hứng thú muốn leo lên 1 con ngựa sắt, chạy ḷng ṿng đi chụp h́nh cho thoải mái tâm hồn, lấy tinh thần để đi làm lại vào ngày mai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đứng ngắm cảnh thiên nhiên với những lo tính sắp tới, khi tôi chuẩn bị đi học trở lại, nếu vừa đi làm và vừa đi học th́ tôi có c̣n thời gian rảnh để lái xe chạy ḷng ṿng đi ngắm cảnh thiên nhiên và đi chụp h́nh như bây giờ nữa hay không?

 

Photos by Linda Nguyen

Monday July 5, 2021

 

 

* * * * *   * * * * *