Minnesota Landscape Arboretum đầu tháng 9

(Photos by Linda Nguyen)

 

 

Khi thời tiết bắt đầu se se lạnh vào buổi sáng (chuẩn bị bước vào mùa thu), một số cây đă bắt đầu đổi màu tại Minnesota Landscape Arboretum. Cuối tuần lễ của Labor Day là ngày nghỉ cuối tuần dài, tôi lái xe trở lại Minnesota Landscape Arboretum in Chaska để xem cảnh có ǵ thay đổi không.

 

 

 

 

 

 

 

 

Từng bầy ngỗng trời (có trên 100 con) đi dạo dưới những gốc cây crabapple.

 

 

 

 

Đang lái xe trên đường Three-Mile Drive mà gặp bầy ngỗng trời đi ngang qua đường th́ phải dừng xe lại thôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cây hoa loa kèn của Thiên Thần (Angel's Trumpet)

 

 

Cây hoa loa kèn của Thiên Thần (Angel's Trumpet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos by Linda Nguyen

Saturday September 5, 2020

 

 

* * * * *   * * * * *