Ma Thu Minnesota 2019

 

Minnesota lấy theo tn của một dng sng nơi đy - Minnesota River. Theo ngn ngữ của thổ dn Da Đỏ th "Minnesota" c nghĩa l "Mặt nước in bng trời xanh". Minnesota cn được gọi l "Xứ Vạn Hồ", dịch theo tiếng địa phương "Land of Ten Thousand Lakes". Kh hậu ở Minnesota chia thnh 4 ma r rệt: xun, hạ, thu, đng. Ma đng ở Minnesota lạnh gi ko rất di, ma xun v ma h th rất ngắn, để đền b lại th ma thu ở Minnesota l ma đẹp nhất trong năm với những l cy từ từ chuyển đổi từ mu xanh sang nhiều mu sắc như: mu vng, mu cam, mu nu, mu đỏ, trng rất đẹp v thơ mộng. Tiểu thuyết gia nổi tiếng người Php Albert Camus đ ni: "Ma thu l ma xun thứ hai của đất trời, khi mỗi chiếc l bỗng ha một bng hoa đầy sắc mu".

 

Ở pha miền nam Minnesota l cy bắt đầu đổi mu từ tuần cuối của thng 9 v l đẹp nhất l tuần thứ hai v tuần thứ ba của thng 10. 

 

Tuần thứ nhất của thng 10, l cy bắt đầu đổi từ mu xanh sang nhiều mu sắc như: mu vng, mu cam, mu nu, mu đỏ, dọc theo bờ sng Mississippi.

 

Tuần thứ nhất của thng 10, l cy bắt đầu đổi mu dọc theo bờ sng Mississippi.

 

Tuần thứ hai của thng 10, l cy chuyển dần từ mu xanh sang mu vng, mu cam, mu nu, mu đỏ, dọc theo bờ sng Mississippi.

 

Tuần thứ hai của thng 10, l cy chuyển dần sang nhiều mu sắc dọc theo bờ sng Mississippi.

 

The Mississippi River is the second-longest river and chief river of the second-largest drainage system on the North American continent. Its source is Lake Itasca in northern Minnesota and it flows generally south for 2,320 miles to the Mississippi River Delta in the Gulf of Mexico. The river either borders or passes through the states of Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Mississippi, and Louisiana.

 

Tuần thứ hai của thng 10, ma thu trn dng sng Mississippi.

 

Tuần thứ hai của thng 10, ma thu trn dng sng Mississippi.

 

Tuần thứ ba của thng 10 l tuần cy l đổi mu sắc rực rỡ nhất hai bn bờ sng Mississippi.

 

Tuần thứ ba của thng 10, l cy đổi mu sắc rực rỡ nhất hai bn bờ sng Mississippi.

 

Tuần thứ ba của thng 10, ma thu trn dng sng Mississippi.

 

Mississippi River Blvd, Saint Paul

 

Mississippi River Blvd, Saint Paul

 

Mississippi River Blvd, Saint Paul

 

Mississippi River Blvd, Saint Paul

 

Mississippi River Blvd, Saint Paul

 

 

Minnehaha Falls, Minneapolis

 

Minnehaha Park, Minneapolis

 

Minnehaha Park, Minneapolis

 

Minnehaha Park, Minneapolis

 

Como Lake, Saint Paul

 

Como Lake, Saint Paul

 

Cathedral of Saint Paul

 

Cathedral of Saint Paul

 

Cathedral of Saint Paul

 

Cathedral of Saint Paul

 

Cathedral of Saint Paul

 

Cathedral of Saint Paul

 

Minnesota State Capitol, Saint Paul

 

Minnesota State Capitol, Saint Paul

 

Silver Lake Road, Saint Anthony

 

 

 

Silver Lake Road, Saint Anthony

 

Silver Lake Road, Saint Anthony

 

Fall Sightseeing Cruise

Cn g tuyệt vời hơn l đi tu trn dng sng Mississippi vo ngy cuối tuần v ngắm l ma thu dọc hai bn dng sng.

 

Bn trong tu.

 

Bn trong tu, mọi người ăn uống, ni chuyện v ngắm cảnh l ma thu dọc theo bờ sng Mississippi.

 

Fall Sightseeing Cruise

 

Photos by Linda Nguyen

Fall 2019