Tạc Tượng Động Vật Bằng Tri Cy

 


Ch c du ty nhn dễ thương chưa!!

 

 Gấu nhỏ xinh từ tri kiwi.

 

 
C vng bơi trn cạn.
Ch c mo sặc sỡ.
Ch nhm đng yu.
Sinh động y như thật.
Tạc tượng từ dưa hấu.

 


Hnh ch mo lm tri cam.
 
Ch cn đng yu được cắt ghp từ chuối.
Quả ớt đang hoảng sợ chuyện g thế nhỉ ?
Tắc k từ vỏ tri cam.C sấu mướp đắng.
Quả Thanh Long khot hnh chim c mo.
 

 

* * * * *   * * * * *