Tuyết tại Minnesota

 

Sau trận bo tuyết ko di từ chiều thứ Bảy sang đến sng Cha Nhật, cảnh vật trở nn thật yn lặng với tuyết trắng bao phủ khắp nơi. Hnh chụp tại Minneapolis, Minnesota vo sng Cha Nhật khi tuyết đ ngừng rơi. Đy c thể l trận bo tuyết cuối cng khi thời tiết từ từ ấm ln v chuyển sang ma Xun.

 

 

Photos by Linda Nguyen

 

 

* * * * *   * * * * *