Du Lịch Trn Tu Carnival Breeze tới Vng Western Caribbean

 

 

 

 

 

 

 

Hồ bơi ngoi trời trn tu Carnival Breeze

 

 

Nghỉ ngơi v xem ca nhạc ở hồ bơi trn tu Carnival Breeze

 

 

Tr chơi giải tr trn tu Carnival Breeze

 

 

Phng ăn trn tu Carnival Breeze

 

 

Bn trong tu Carnival Breeze

 

 

Phng ăn trn tu Carnival Breeze

 

 

Qun Bar trn tu Carnival Breeze

 

 

Bnh kẹo trn tu Carnival Breeze

 

 

Rạp sn khấu trn tu Carnival Breeze

 

 

Phng ngủ "Balcony" trn tu Carnival Breeze

 

 

Phng ngủ "Balcony" trn tu Carnival Breeze

 

 

Phng ngủ "Balcony" trn tu Carnival Breeze

 

 

Tu gh vo Nassau, Bahamas

 

 

Tu gh vo Nassau, Bahamas

 

 

Tu gh vo Nassau, Bahamas

 

 

Tu gh vo Grand Turk Island, Turks and Caicos Islands

 

 

Tu gh vo Grand Turk Island, Turks and Caicos Islands

 

 

Tu gh vo Grand Turk Island, Turks and Caicos Islands

 

 

Tu gh vo Ocho Rios, Jamaica

 

 

Tu gh vo Ocho Rios, Jamaica

 

 

Tu gh vo Ocho Rios, Jamaica

 

 

Tu gh vo Ocho Rios, Jamaica

 

 

Tu Carnival Breeze khởi hnh từ Miami, Florida

 

 

Tu Carnival Breeze khởi hnh đi từ Miami, Florida

 

 

Tu Carnival Breeze khởi hnh đi từ Miami, Florida

 

 

* * * * *   * * * * *