Bài Giảng CN 18 Thường Niên

T̀M KIẾM BÁNH HẰNG SỐNG (Ga 6:24-35)

Giảng thuyết: Lm. Vincent Nghiệp Phạm

 

Chúa Giêsu thấu hiểu cơm bánh vật chất là nhu cầu không thể thiếu để nuôi sống con người. Chính v́ thế khi thấy đám đông cả ngày theo Chúa và nghe Ngài giảng dậy, Chúa không lỡ để họ ra về mà bụng đói nên Ngài đă làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để cho họ ăn no nê. Dân chúng vẫn c̣n vui mừng sau phép lạ hóa bánh ra nhiều nên họ lên thuyền qua bờ bên kia để t́m gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu biết họ t́m Ngài chỉ v́ đă được ăn bánh no nê và họ hy vọng sẽ được những bữa ăn tương tự. Chúa không trách họ về chuyện này. Chúa muốn họ không chỉ dừng lại ở cớm áo gạo tiền, mà c̣n nâng họ lên tầm cao hơn. Đó là phải t́m kiếm lương thực đem lại sự sống đời đời. Chính Chúa dạy các môn đệ cầu xin với Chúa Cha, "xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày." Thiên Chúa là người Cha yêu thương, Ngài muốn chúng ta khiêm tốn chạy đến thân thưa với Ngài những ǵ chúng ta cần trong cuộc sống.

 

Khi Chúa thấy đám đông tuân đến với Ngài sau khi đă được ăn bánh no nê, Chúa cảm thấy buồn v́ họ không hiểu phép lạ Ngài làm để hướng họ t́m kiếm Thiên Chúa, Đấng có thể đáp ứng mọi khát vọng của con người nên Chúa dạy họ "Các ngươi hăy ra công làm việc không phải v́ của ăn hay hư nát, nhưng v́ của ăn tồn tại cho cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đă ghi dấu" (Ga 6, 27). Làm sao con người có được của ăn tồn tại cho cuộc sống muôn đời? Làm sao con người không c̣n phải đói khát nữa? Chúa Giêsu đă chỉ đường mở lối cho chúng ta, "Chính Ta là Bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ" (Ga 6, 34-35). Để có được bánh ban sự sống đời đời, chúng ta cần đến với Chúa Giêsu và tin vào Ngài.

 

Đến với Chúa Giêsu: Chính Chúa Giêsu là Bánh ban sự sống, là bánh có thể thỏa măn mọi khát vọng và nhu cầu của chúng ta, v́ thế để có được bánh trường sinh ấy, chúng ta cần phải chạy đến với Chúa, Đấng luôn yêu thương ta ngay cả khi ta đang sống trong tội lỗi. Động từ "đến" nói lên một hành động đứng dậy, rời bỏ nơi này để tiến tới nơi khác. "Đến với Chúa Giêsu" có nghĩa là rời bỏ chỗ đứng cũ, cuộc sống cũ của chúng ta để bước vào cuộc sống mới trong Chúa Giêsu. Đến với Chúa Giêsu không phải chỉ để Chúa cho ăn bánh no nê như dân chúng xưa, nhưng là để nghe Lời Chúa, v́ "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra" (Mt 4:4). Chúng ta có thể đến gặp Chúa Giêsu qua nhiều cách thức cụ thể, như qua việc học hỏi Kinh Thánh, qua việc đọc kinh cầu nguyện hàng ngày, qua việc tham dự thánh lễ hàng tuần, qua việc đón nhận các Bí tích, và qua việc gặp gỡ tha nhân. Tất cả những phương tiện ấy giúp chúng ta đến với Chúa, hiểu về Chúa, và sống thân mật với Chúa hơn.

 

Đến với Chúa Giêsu cũng có nghĩa là khao khát Ngài, tiếp nhận Ngài, và nên một với Ngài trong Bí Tích Thánh Thể. Để có được lương thực hằng ngày nuôi sống bản thân, ai trong chúng ta cũng phải ra sức làm việc 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần, và 40 giờ/tháng. Để có được lương thực tồn tại muôn đời, chúng ta cũng phải nỗ lực phấn đấu mỗi ngày. Chúng ta hăy cố gắng cải thiện mối quan hệ của ta với Chúa và với tha nhân. Chúng ta hăy cố gắng từ bỏ tội lỗi và những công việc bận rộn mỗi ngày để cầu nguyện với Ḿnh Thánh Chúa và đón rước Ngài một cách xứng hợp.

 

Tin vào Chúa Giêsu là bước thứ hai giúp chúng ta đạt được sự sống vĩnh cửu. Bên cạnh việc lắng nghe Lời Chúa và rước Ḿnh Thánh Chúa, chúng ta cần phải tin vào Chúa và thực thi thánh ư Chúa trong cuộc sống của ḿnh. Thực thi thánh ư Chúa chính là cách chúng ta nuôi dưỡng linh hồn ḿnh, v́ Chúa Giêsu đă nói với các môn đệ: "Lương thực của Thầy là thi hành ư của Đấng sai Thầy và hoàn tất công tŕnh của Người" (Ga 4, 34). Khi tin tưởng ai, chúng ta sẽ sẵn sàng làm theo ư người đó, v́ chúng ta biết ư người đó tốt cho chúng ta. Cũng vậy, tin vào Chúa Giêsu đ̣i hỏi chúng ta thực thi thánh ư Thiên Chúa, v́ nó là minh chứng rơ nhất về ḷng tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu. Trong thư gửi cho tín hữu Êphêxô, Thánh Phaolô dạy chúng ta cách sống niềm tin vào Thiên Chúa: "Anh em chớ ăn ở như Dân Ngoại ăn ở, chiều theo sự giả trá của tâm tư ḿnh… nhưng anh em hăy khử trừ lối sống xưa kia, hăy lột bỏ con người cũ, …hăy mặc lấy con người mới đă được tác thành theo thánh ư Chúa trong sự công chính và thánh thiện xứng với sự thật" (Ep 4, 20-24). Tin vào Chúa Giêsu th́ chúng ta không thể tiếp tục sống bê bối như những người không biết Chúa Kitô. Chúng ta không thể tiếp tục sống như dân ngoại, những người chỉ làm việc v́ của cải chóng qua đời này để thỏa măn cái bụng và khát vọng của họ. Tin vào Chúa Giêsu th́ chúng ta phải thay đổi lối sống cũ của ḿnh, sống yêu thương tha nhân, luôn cắt nghĩa tốt cho tha nhân, luôn nói tốt về tha nhân, và luôn nghĩ tốt cho tha nhân. Chúng ta cần khôn ngoan để phân biệt lương thực mau hư nát và lương thực trường tồn để rồi biết dành thời gian tương xứng và ra sức làm việc cho lương thực mang lại sự sống đời đời.

 

Từ của ăn vật chất là bánh ăn hằng ngày, Chúa dần dần mạc khải lương thực mang lại sự sống đời đời cho chúng ta là chính Chúa, là chính Ḿnh Máu Thánh Ngài, là của ăn đem lại sự sống đời đời cho chúng ta. Chúng ta hăy siêng năng tham dự Thánh lễ và rước Ḿnh Máu Thánh Chúa cách xứng hợp để được hưởng sự sống vĩnh cửu muôn đời.

 

Lm. Vincent Nghiệp Phạm

 

 * * * * *   * * * * *