Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Ngày 2 Tháng 11

 

Anh chị em thân mến,

 

Hôm qua chúng ta đă mừng lễ kính các thánh nam nữ, các ngài là những người tôi trung của Thiên Chúa, hôm nay chúng ta dâng lễ cầu cho các linh hồn trong luyện ngục, các ngài là những người đă sống và tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa, nhưng chưa trọn vẹn, do đó các ngài phải tạm thời chưa được diện kiến Thiên Chúa, và phải đền tội trong luyện ngục cho đến khi đền tội xong...

Giáo lư Công Giáo dạy chúng ta rằng: có thiên đàng để thưởng người lành, có hoả ngục để phạt kẻ dữ, và có luyện ngục để thanh tẩy các linh hồn c̣n vướng mắc các tội nhẹ chưa đền hết.

Các linh hồn trong luyện ngục tự ḿnh không thể làm ǵ được để được Chúa tha tội, ở đó họ chỉ trông mong có một điều là h́nh phạt mau qua để chóng được hưởng nhan thánh Chúa, do đó họ rất cần đến lời cầu nguyện của chúng ta, cần đến những việc lành phúc đức và những hy sinh của chúng ta là những người đang c̣n sống ở thế gian.

Tin tưởng vào ḷng thương xót của Thiên Chúa, Giáo Hội đă dành hẳn Tháng Mười Một trong năm để cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục, một tháng với biết bao nhiêu là việc lành mà chúng ta làm, với biết bao nhiêu là thánh lễ mà chúng ta tham dự cách sốt sắng, với biết bao hy sinh mà chúng ta đă thực hiện, th́ chắc chắn có rất nhiều linh hồn trong luyện ngục được thoát khỏi h́nh phạt luyện ngục mà về thiên đàng hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa.

Tín điều các thánh thông công được thấy rơ nhất trong tháng này, nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta được hiệp thông với các thánh khải hoàn trên trời, chúng ta góp phần giải thoát các linh hồn trong luyện ngục bằng các lời kinh nguyện và việc lành của chúng ta, và nhờ bí tích Rửa Tội mà chúng ta – những tín hữu chiến đấu ở trần gian - được hiệp nhất với nhau trong t́nh yêu của Đức Chúa Giê-su.

Anh chị em thân mến,


Ai trong chúng ta cũng đều có người thân qua đời, nếu họ đă được hưởng hạnh phúc thiên đàng, th́ họ sẽ cầu bầu cho chúng ta trước toà Thiên Chúa, nếu họ đang bị giam cầm trong luyện ngục th́ họ đang rất cần đến lời cầu nguyện và những hy sinh của chúng ta, mỗi lời nguyện, mỗi việc lành của chúng ta làm, th́ như những giọt nước mát mẻ sẽ thâu ngắn thời gian đền tội của họ trong luyện ngục.

Tháng Mười Một cũng là tháng báo hiếu của con cái đối với ông bà cha mẹ đă qua đời. Xin lễ cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi, làm việc lành phúc đức v.v... là những cách báo hiếu của chúng ta vậy...

Chúng con cậy v́ danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngôi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb

* * * * *   * * * * *