Để Khỏi Xuống Luyện Tội

 

Tháng 11 được Giáo Hội dành để cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục và dạy ta: nếu muốn khỏi xuống luyện ngục sau khi chết, th́ bao lâu c̣n sống trên đời, hăy chịu khó làm việc đền tội và ra sức cứu giúp các linh hồn nơi luyện ngục.
 

Để nhắc nhở ta sốt sắng làm hai việc trên này, ta hăy suy gẫm một chút về 5 mục sau đây: Về tín điều luyện ngục, về những linh hồn phải xuống luyện ngục, về h́nh khổ luyện ngục, về nhiệm vụ cứu giúp các linh hồn ở luyện ngục, về cách thức cứu giúp họ.
 

1. Về tín điều luyện ngục


Có luyện ngục! Đó là một tín điều phù hợp với đức công bằng và ḷng từ bi của Thiên Chúa.
 

a) Công Đồng Vatican II chia Dân Chúa làm ba thành phần: "Trong các môn đệ Chúa Kitô, có những kẻ tiếp tục cuộc hành tŕnh nơi trần thế; có những kẻ đă hoàn tất cuộc sống này và đang được tinh luyện; và có những kẻ được hiển vinh đang chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong Ba Ngôi cực thánh. Cả ba thành phần đều hiệp thông với nhau trong cùng một đức mến Chúa yêu người" (LG 49).
 

b) Kinh Thánh không dùng tiếng luyện ngục, nhưng cho ta thấy thực tại của luyện ngục, như khi Chúa Giêsu dạy: có những tội được tha ở đời  này, và có những tội được tha ở đời sau (Mt 12,32). Và ta thấy rơ: không thể nào được tha trong hỏa ngục, th́ hẳn là được tha trong luyện ngục. Và như vậy là có luyện ngục.
 

c) Thánh Phaolô cũng bảo: có kẻ được cứu rỗi, nhưng phải qua ngọn lửa (1Cor 3,15), tức là lửa luyện ngục.
 

d) Giuđa Macabê khi thắng trận Gorlias, đă quyên tiền gởi về Giêrusalem, xin dâng lễ đền tội cho các lính tử trận, để họ được tha tội (2Mac 12,43-45), th́ hẳn là họ ở luyện tội.
 

e) Có lạ ǵ, xưa nay trong Giáo Hội Công giáo, các linh mục cũng như giáo dân vốn năng cầu nguyện và dâng lễ chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục.
 

Phụng vụ đă đặt lễ các linh hồn vào ngày 2/11, ngay sau lễ Các Thánh; lại dành cả tháng 11 để cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục.
 

2. Những linh hồn nào phải xuống luyện ngục?


a) Sách Bổn công giáo chúng ta, ở số 123 có hỏi: "Những ai phải vào luyện ngục?" Và ta thưa: "Những người chết khi có ơn nghĩa cùng Chúa, nhưng c̣n mắc tội nhẹ, hay chưa đền hết h́nh phạt bởi tội, th́ phải vào luyện ngục mà đền cho hết, mới được lên thiên đàng".
 

Ta biết: mỗi tội ta phạm đều có h́nh phạt kèm theo (tội và vạ). Khi ta xưng tội, th́ được khỏi tội, nhưng c̣n phải đền h́nh phạt, do linh mục bảo đền một phần, do ta tiếp tục đền sau.
 

Vậy linh hồn phải xuống luyện là khi chết ở trong t́nh trạng sạch mọi tội trọng, chỉ có tội nhẹ chưa được tha, hay là những h́nh phạt bởi tội đă được tha, nhưng chưa đền xong. Cho nên phải vào luyện tội đền cho xong, mới được lên thiên đàng.
 

b) Ta cũng thấy Giáo Hội đă trù liệu các phương tiện cần thiết để giúp những người lâm chung được thanh tẩy linh hồn hoàn toàn trong sạch, trước khi từ giă đời này. Cho nên, thường các bệnh nhân nguy tử được chịu 3 bí tích một trật: xưng tội, chịu phép xức dầu, chịu lễ như của ăn đàng; lại được lănh một ơn đại xá, để thanh toán tất cả các h́nh phạt bởi tội mà chưa đền xong. Và như vậy, có chết là được lên thiên đàng ngay, khỏi phải qua luyện ngục.
 

Nhưng trong thực tế, v́ lẽ này lẽ nọ, nhiều người lâm chung không biết triệt để lợi dung các phương tiện thanh tẩy của Giáo Hội; nên khi chết, c̣n phải vào luyện ngục, để đền cho xong.
 

3. Linh hồn ở luyện ngục phải chịu những h́nh khổ ǵ?
 

a) Các linh hồn nơi luyện ngục phải khổ nhất là không được chiêm ngưỡng Thiên Chúa, là nguồn hạnh phúc của họ. Ở đời này, người ta bị bao vui thú quyến rũ, mà những người lành c̣n khát khao Thiên Chúa, như thánh Augustinô dạy: "Lạy Chúa, Chúa đă dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con thao thức không ngừng, cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa" (Tự Thuật I,1). Huống chi, khi ở luyện ngục, người ta không c̣n bị cái ǵ thu hút nữa, chỉ c̣n một ḿnh Thiên Chúa, th́ sự khao khát đó sẽ tới mức nào!
 

b) Đàng khác, các linh hồn c̣n phải chịu nóng nảy, tối tăm, khổ cực gần như ở hỏa ngục vậy. V́ thế, trong kinh nguyện Thánh Thể thứ I, Giáo Hội cầu cho các linh hồn ấy rằng: "Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho các linh hồn ấy và tất cả những người nghỉ an trong Chúa Kitô được vào nơi mát mẻ, ánh sáng và b́nh an".
 

c) Có điều rất an ủi các linh hồn ấy, là các ngài biết ḿnh kính mến Chúa và biết Chúa thương yêu ḿnh. Lại xác tín rằng: các h́nh khổ đó chỉ nhằm mục đích thanh luyện ḿnh để được hoàn toàn trong sạch mà thôi. Cho nên các ngài không buồn chán, mà c̣n ước ao chịu khổ để chóng được lên thiên đàng. Đồng thời các ngài ước ao chúng ta giúp đỡ lắm.
 

4. Ta có phải giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục không?


a) Giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục là giữ luật buộc ta phải thi hành mầu nhiệm "các thánh cùng thông công". Thánh Phaolô đă dạy: "Trong một thân ḿnh, một chi thể đau, th́ các chi thể khác cũng phải đau lây; một chi thể được vinh dự, th́ các chi thể khác cũng được hưởng nhờ" (1Cor 12,26). Việt Nam ta cũng có câu: "Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ".
 

b) Cứu giúp các linh hồn nơi luyện ngục c̣n là một nghĩa vụ công bằng, đối với cha mẹ, bà con, ân nhân, bạn hữu và những kẻ đă v́ ta mà phải xuống luyện ngục.
 

c) Cứu giúp các linh hồn nơi luyện ngục, là các chi thể đau khổ của Chúa Kitô, tức là giúp Chúa, như chính Ngài đă dạy: "Mỗi khi các ngươi làm các việc ấy cho một kẻ bé mọn nhất trong các anh em Ta, là các ngươi đă làm cho chính ḿnh Ta" (Mt 25,40). Và ta biết: làm cho Chúa th́ được trả công bội hậu dường nào. Chúa lại đă cho ta một quy tắc tốt: "Các con muốn người ta làm cho các con thế nào, th́ các con hăy làm cho người ta như vậy" (Mt 7,12). Ta giúp các linh hồn, th́ các linh hồn cũng sẽ giúp lại ta.
 

5. Ta có thể giúp các linh hồn ấy cách nào?
 

Có 4 cách này:


a) Một là hăy năng cầu nguyện cho các linh hồn ấy, hợp với kinh nguyện của Giáo Hội, là trong lễ an táng, lễ giỗ 30 ngày, 100 ngày và hằng năm.
 

b) Hai là năng dâng các việc lành của ta chỉ cho họ như: ăn chay, hăm ḿnh, bố thí, chu toàn phận sự, chịu các đau khổ gặp phải hằng ngày v.v...
 

c) Ba là cách tốt nhất, là dâng lễ và xin lễ chỉ cho họ.
 

d) Bốn là lănh ơn xá chỉ cho họ. Ta biết: mỗi ngày ta có thể lănh rất nhiều tiểu xá, gắn liền với các việc lành ta làm; nhưng phải có ư lănh tất cả các ơn xá đó khi đọc kinh dâng ngày, lúc thức dậy, có ư chỉ cho các linh hồn.
 

C̣n ơn đại xá, th́ mỗi ngày, chỉ lănh được một mà thôi, tức là phải làm việc có ơn đại xá, với 3 điều kiện, là xưng tội, rước lễ và cầu theo ư Đức Giáo Hoàng.
 

- Xưng tội, th́ chỉ cần xưng 15 ngày một lần, đủ cho được lănh đại xá mỗi ngày, miễn là ta làm việc có ơn xá trong t́nh trạng sạch tội trọng.
 

- Rước lễ, th́ làm chính ngày ḿnh muốn lănh ơn đại xá.
 

- Cầu theo ư Đức Giáo Hoàng là đọc 1 kinh Lạy Cha và 1 kinh Tin Kính, chỉ cho Đức Giáo Hoàng, cũng chính ngày ḿnh muốn lănh ơn đại xá.
 

-  Ta biết: giá trị ơn đại xá là tha hết các h́nh phạt đáng chịu v́ tội đă phạm và đă được tha. Cho nên một linh hồn nào ở luyện ngục, mà được nhờ một ơn đại xá, th́ được lên thiên đàng ngay lập tức.
 

…. Vậy trong tháng 11 này, ta hăy sốt sắng cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục và thúc giục giáo hữu khác cùng làm như vậy nữa.


V́ cách tốt nhất để dọn ḿnh chết lành và chết "được lên thiên đàng thẳng rẵng", như thánh Dũng-Lạc đă ước ao, là khi c̣n sống ở đời này, hăy làm việc đền tội nhiều và hăy hết sức cứu giúp các linh hồn ở luyện ngục, bằng các việc lành phúc đức. Đó là mua chuộc nhiều bạn hữu, để khi ta chết, họ "đón ta vào cung điện đời đời", như Chúa đă dạy (Lc 16,9).
 

Chớ ǵ được như vậy!
 

Đức Cha cố Micae Nguyễn Khắc Ngữ

 

* * * * *   * * * * *