35. Bổng lễ (tiền xin lễ) để làm ǵ?

Tất cả mọi thánh lễ được cử hành đều dành cho toàn thế giới, như Chúa Giêsu đă phán: "Ḿnh Thầy bị phó nộp v́ các con. Máu Thầy đổ ra để mọi người được tha tội" (Lc 22, 19-20 và Mt 26, 26-28). V́ thế trong thánh lễ, Giáo Hội cầu nguyện cho hết mọi người: hàng giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân cũng như cho những người đă qua đời. Tuy nhiên, vị chủ tế vẫn có thể kết hợp các ư nguyện chung này với một ư cầu nguyện riêng của tín hữu.

Thánh lễ vô giá. Nhưng ngay từ thời Giáo Hội sơ khai, các tín hữu đă muốn chứng tỏ rằng việc tham dự thánh lễ bao gồm toàn vẹn bản thân, cũng như chính Chúa Kitô đă trao hiến trọn vẹn thân Người. V́ thế họ đă đem đến dâng hoặc bằng hiện vật (bánh, rượu, đèn nến...), khởi đầu cho việc kiệu rước lễ vật trong thánh lễ, hoặc bằng tiền để trang trải những chi phí phụng tự, giúp cho linh mục có điều kiện sinh sống, trang trải các hoạt động của Giáo Hội. Đó là ư nghĩa lễ vật của họ khi họ ủy thác cho vị linh mục một ư chỉ nào đó.

Từ đó phát sinh "tiền xin lễ" khá phổ biến kể từ thế kỷ thứ XII. Các ṭa giám mục tùy ư ấn định giá bổng lễ nhưng phải hợp với khả năng của mọi người. V́ lo rằng việc xin lễ có thể phát sinh những h́nh thức thương mại, nên nhiều người chủ trương dẹp bỏ thói quen này. Nhưng các hoạt động của Giáo Hội cũng như của hàng giáo sĩ đều dựa vào những đóng góp tự nguyện của giáo dân, trong đó có việc dâng bổng lễ. V́ thế trong thực tế, thật khó mà xem thường phần đóng góp qúy báu này của giáo dân.

* * * * *   * * * * *