34. Cu chc kết thc thnh lễ "Lễ đ xong, chc anh chị em ra về bnh an" c nghĩa g?

Đ l những lời cuối cng m chủ tế ni trong thnh lễ. Những lời ny khng chỉ c mục đch để kết thc thnh lễ bằng cch giải tn gio dn, nhưng cn c nghĩa sai đi. Linh mục muốn ni:

Anh chị em vừa nghe Lời Cha, vừa suy ngẫm v tung h lời gio huấn của Cha Kit, th by giờ hy đem những lời ấy ra thực hnh. Hy đi lm chứng về điều mnh vừa nghe, về điều mnh tin.

Trong thnh lễ, anh chị em đ nhớ rằng Cha Kit đ hiến mạng sống mnh v tnh yu, v anh chị em cố gắng noi theo gương của Người. Anh chị em đ lnh nhận Mnh v Mu Thnh Cha Kit.

Giờ đy, anh chị em hy ra đi trong bnh an của Cha Kit! Hy ban tặng sự sống của mnh giống như Cha Kit đ lm! Hy yu mến tha nhn như Người đ lm gương cho chng ta! Hy yu thương, tha thứ, v đi gieo niềm hy vọng khắp mọi nơi!

Trong sch lễ bằng Php ngữ, chủ tế ni: "Hy ra đi trong bnh an của Cha Kit" (Allez dans la paix du Christ). Cn trong sch lễ bằng Anh ngữ, c thể chọn một trong ba cng thức sau:

- "Hy ra đi trong bnh an của Cha Kit" (Go in the peace of Christ),

- "Thnh lễ đ xong, hy ra đi trong bnh an" (The Mass is ended, go in peace),

- "Hy ra đi trong bnh an yu mến v phục vụ Thin Cha" (Go in peace to love and serve the Lord).

* * * * *   * * * * *