4. Linh mục đóng vai tṛ ǵ trong thánh lễ?

 

° Giám mục hoặc linh mục chủ tọa thánh lễ là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Kitô trong Giáo Hội của Người. Điều đó quả quyết rằng, lúc những người đă chịu phép Rửa tụ họp nhau lại, đó là chính Chúa Kitô quy tụ và phán dạy họ, chính Người ban Ḿnh của Người và xây dựng Giáo Hội.

 

Nếu có nhiều linh mục đồng tế, th́ chỉ có một vị chủ tế từ đầu đến cuối thánh lễ. Vị chủ tế đó biểu tượng cho sự hiện diện của chính Chúa Kitô trong Giáo Hội của Người.

 

° Khi đọc những lời nguyện, linh mục chủ tế luôn nhân danh cộng đoàn (sẽ đề cập chi tiết hơn ở những câu hỏi sau).

 

* * * * *   * * * * *