Phim Công Giáo

 

 

Don Bosco Nhà Giáo Dục Giới Trẻ (phần 2)

Xin đợi trong giây lát để tải phim.

Hăy tạm dừng (pause) 30 giây nếu xem phim bị giật.

 

Don Bosco nhà giáo dục giới trẻ (phần 1)

 

Don Bosco nhà giáo dục giới trẻ (phần 2)

 

Don Bosco nhà giáo dục giới trẻ (phần 3)

 

 

 

 

 

 

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170