Phim Công Giáo

 

 

Thập Đại Thành Công (phần 1)

Bài chia sẻ của Đức Hồng Y P.X. Nguyễn Văn Thuận

Xin đợi trong giây lát để tải phim.

Hăy tạm dừng (pause) 30 giây nếu xem phim bị giật.

 

 

Thập đại thành công (phần 1)

 

Thập đại thành công (phần 2)

 

 

 

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170