Phim Công Giáo

 
 

Lạy Thầy, Thầy Đi Đâu? (phần 1)


Xin đợi trong giây lát để tải phim.

 

 

Quo Vadis - Lạy thầy, thầy đi đâu? (phần 1)

 

Quo Vadis - Lạy thầy, thầy đi đâu? (phần 2)

 

Quo Vadis - Lạy thầy, thầy đi đâu? (phần 3)

 

 

 

 

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170