Video Sinh Hoạt Cộng Đoàn

 

Làm Bánh Chưng Bánh Tét

Tết Nhâm Th́n 2012

 
 
 
Nhấn nút có mũi tên ở giữa màn ảnh để xem video.
 

 

* * * * *   * * * * *