Video Sinh Hoạt Cộng Đoàn

 

Các Em Giáo Lư & Việt Ngữ Múa: "Một Trái Tim, Một Quê Hương"

Phát Thưởng Thi Làm Poster Tết Cho Các Lớp

Tŕnh Diễn Thời Trang

Xin đợi trong giây lát để tải phim.

 

 

Chào quốc cờ Mỹ và Việt, Kính bái Tổ Tiên, Múa Lân

 

Sớ Táo Quân

 

GLVN: Múa Tết, trao phần thưởng thi làm Poster Tết, Fashion show

 

Múa Tết của các Huynh Trưởng & Thiếu Nhi

 

Hài kịch: 12 con Giáp

 

Thánh lễ đầu năm mới

 

Thánh lễ đêm Giao Thừa

 

 

* * * * *   * * * * *