Video Sinh Hoạt Cộng Đoàn

 

Buổi Tiệc Văn Nghệ "T́nh Ca Giáng Sinh" tại Nhà Hàng Hoa Biển

Chúa Nhật 12/12/2010

 

Xin đợi trong giây lát để tải phim.

 

 

* * * * *   * * * * *