4 phép lạ Thánh Thể kỳ diệu nhất trong 20 năm qua
Đại dịch 1918-1920: Cái chết của hai vị thánh trẻ ở Fatima
Covid-19 cho ta hiểu giá trị cuộc đờ
Sống lành mạnh để phòng tránh dịch bệnh coronavirus
Kinh cầu khấn Đức Mẹ Guadalupe và thánh Giuse trong cơn đại dịch
Đọc bài viết: "Nhịp Sống Đổi Thay"
Lời cầu nguyện trong cơn đại dịch
Ý nghĩa cuộc đời qua trận đại dịch Corona Virus
Ý nghĩa của việc đi lễ ngày Chúa Nhật
Thắc mắc về vấn đề xưng tội
Video các em lớp Giáo Lý hát và đọc kinh trong các lớp học
Video: Các em lớp 1 đọc kinh và ca dao Việt Nam

Thursday, October 30, 2008 1:05:09 PM

Địa Chỉ

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Hướng dẫn tới nhà thờ

 

 

Liên Lạc

LM Chánh Xứ GB Nguyễn Đình Hoàng
Office: (651) 645-9179
Fax: (651) 645-9170
Emergency: (651) 757-6762

Voice mail: (612) 646-9031